30 czerwca 1922

Z giełd obcych

Giełda wiedeńska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu spokojnem przy kursach bez zmiany. Poszukiwane były akcje kolei południowej. Na zebraniu południowem, pomimo ulgi na rynku pieniężnym, zapanował nastrój słabszy. Na giełdzie paryskiej, która onegdaj ujawniać zaczęła lepszą tendencyę, wczoraj poprawa nie zdołała się utrzymać. Osłabły renta francuska i rosyjska.

 

Walory przemysłowe rosyjskie normowały się słabiej. Giełda londyńska rozpoczęta się wczoraj w usposobieniu przygnębionem, pod wpływem wiadomości o zatonięciu parowca „Empress of Ireland". Słabiej normowały się wogóle walory amerykańskie przewozowe. Konsole bez zmiany. Walory meksykańskie przy małych obrotach normowały się spokojnie, dobrze. Giełda berlińska, pomimo małych stosunkowo obrotów, miała przebieg lepszy. Poprawa rozpoczęła się na rynku walorów górniczo-hutniczych pod wpływem lepszych informacyi z przemysłu węglowego i żelaznego. Poprawiły się walory rosyjskie. Renty krajowe normowały się wyżej. Końcowe kursy były nieco niższe od najwyższych kursów dziennych, a to pod wpływem giełdy wiedeńskiej.

 

Gazeta Handlowa (dodatek do: Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego), 30-05-1914

 

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.