1 czerwca 1923

Kontyngens cukru

Petersburg 12-go czerwca. (Pet. Aj. Tel.) - Rada ministrów określiła kontyngens wewnętrznego spożycia cukru na 86 miljonów pudów i nietykalnego zapasu na 9 miljonów pudów; rozmiar ogólnej normalnej produkcji na 107 miljonów, cenę zaś maksymalną od d. 14 września 1914 r. do 14 stycznia 1915 r. ustanowiono 4 ruble za pud, od d. 14 sytcznia zaś do 14-go września 1915 r. za pud 4 rb. 10 kop.

 

Kurjer Warszawski, 12-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.