13 sierpnia 1922

Z giełd obcych

 

Giełda berlińska wczorajsza rozpoczęta się w usposobieniu wyczekującem. Obszernie komentywano stosunki grecko-tureckie i pogłoski o ultimatum Grecyi. Pod wpływem tego momentu kursy na razie zlekka osłabły. W dalszym ciągu jednak uwaga giełdy skierowała się na onegajszą mowę Greya, którą oceniono dodatnio. Usposobienie ogólne wzmocniło się, lecz poprawa ta nie zdołała uwydatnić w kursach z powodu bardzo ograniczonych obrotów. Pod koniec wreszcie zajmowano się zniżką akcyi towarzystwa „Ohles Erben” we Wrocławiu.

Końcowa tendencya była słabsza, bezczynna. Na giełdzie paryskiej wczorajszej panowała tendencya zmienna, niejednolita. Renta francuska normowała się mocniej; rentę rosyjską notowano nieco niżej. Walory przemysłowe rosyjskie bez zmiany. Giełda wiedeńska rozpoczęła się przy obrotach bardzo spokojnych; kursy normowały się słabiej pod wpływem giełd zagranicznych. Na giełdzie londyńskiej wczorajszej zapanowało usposobienie słabe. Konsole w usilnej podały. Słabiej normowały się walory amerykańskie i kanadyjskie.

 

Gazeta Handlowa (dodatek do Nowej Gazety), 13-06-1914

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.