13 sierpnia 1922

Giełda

Warszawa, 13 czerwca. — Wiadomości o upadku Ribota i o przewidywanych z tego powodu komplikacyach oddziałały na naszą giełdę deprymująco. Słaba początkowo tendencya wzmocniła się pod koniec zebrania po otrzymaniu wyższych szacowań z Petersburga. Hypoteczne słabo.

 

 

Waluty.

Wpłaty na Berlin nabywano po 46.761/2.

Pap. państwowe bez obrotów.

Pap. hypoteczne. Listy Ziemskie 41/2% nabywano po 85.40-35-30; 4% bez obrotów. Listy m. Warszawy 5% po 83.40-35; 41/2% po 83.20

 

Akcye.

Bankowe bez obrotów. Z metalurgicznych żywm pokupie były Rudzkie, nabywano je po 1151/4 — 151/2-153/4-161/4, następnie po 1151/4, w końcu poszukiwano po 116, Lilpopy na skutek ogłoszonego wczoraj bilansu płacono wyżej po 1261/43/4— 271/4-271/2, z dostawą na ultimo po 128. Starachowice nabywano po 248— 81/2, w końcu żąd. 249. Putiłowskie rozpoczęły od 110, obniżyły się do 1081/2 09, w końcu płac. 110. Złotemi robiono po 48, w żąd. 49, płacić chciano 471/2.

Godz 12.15.. Usposobienie mocniejsze.

 

Złoto i banknoty: (Notow. urzed.) Angielski 1 Ł=9.66. —Niemiec. 1 m.=47. Austryac. 1 kor=401/4, Franc.. 1 fr..332/3 kop

 

Wartość kuponów: List. Ziemsk. 41/2 206.1, 4%180 5. Listy m. Warsz. 5% 95.0, 41/2% 84.4 Olig. m. Warsz. 41/2% 70.0. Poż. Prem I 196.6; II 117.4; Szlach. 38.3. Renta 93.9.

 

Gazeta Handlowa (dodatek do Nowej Gazety), 13-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.