16 lipca 1919

Biznes

Przepisy hygieniczne dla masarń i sklepów z wędlinami.

Magistrat stol. król. nt Krakowa wydał dla masarń i sklepów z wędlinami następujące zarządzenie:

1) Lokal handlowy należy dokładnie przewietrzać i usuwać zepsute odpadki ze sklepu,

2) osoba odbierająca pieniądze nie powinna dotykać wędlin,

3) zabrania się ślinienia palców przy braniu papieru do opakowania,

4) wędliny należy nakładać widelcami lub nożami, a nie rękami.

 

Wiadomości Gospodarcze, 28-06-1919

Ceny skór gotowych surowcowych.

Komisya międzyministeryalna ustanowiła następujące ceny skór, obowiązujące od 25. maja 1919:

Rodzaj skór: Za 1 funt polski Mk. fen.

 

Skóry surowcowe, tłuszczowe ałunowe:

Jarmark na skóry i futra w Szwajcaryi.

Revue Suisse dexportation" donosi, iż w Lucernie odbywać się będzie corocznie wielki międzynarodowy jarmark na skóry i futra.

Pierwszy taki jarmark odbył się z koncern marca b. r. z udziałem kupców z Włoch, Francyj, Anglii, Niemiec, Danii, Austryi Niemieckiej, Czech, Węgier, Rumunii, Holandyi, Szwecyi, Norwegii i Polski.

Obroty handlowe na jarmarku dosięgły znacznych rozmiarów.

 

Wiadomości Gospodarcze, 28-06-1919

Cena soli.

Ministerstwo skarbu w Warszawie ustanowiło cenę soli fabrycznej czystej na K 25, zaś denaturowanej na K 20 za 100 kg. loko żupa solna Wieliczka lub Bochnia.

 

Wiadomości Gospodarcze, 28-06-1919