14 sierpnia 1922

Biznes

Czereśnie.

Pojawiły się w naszem mieście te rozkoszne owoce, nęcąc swymi powaby rzesze przechodniów. Niestety, są to po największej części owe zaklęte skarby ukryte na dnie morza. Cena tej powali wynosi od 100 – 800 mkp. za kilogram. Narazie przeciętny inteligent musi się zadowolić młodą cebulką lub rzodkiewką, które tymi dniami znacznie potaniały.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-06-1922

Strajk telefonistek w Warszawie.

Na tle żądań ekonomicznych wybuchł w Warszawie zatarg między zarządem telefonów, a funkcyonaryuszami. Na skutek tego zatargu wybuchł strajk telefonistek. Telefony są nieczynne, prócz telefonów w biurach rządowych i Sejmie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-06-1922

Emigracja zarobkowa do Francji.

(n.) Przez. istniejącą w Poznaniu Stację Zborną dla robotników, wyjeżdżających do Francji przepływają wszyscy robotnicy, którzy wyjeżdżają z Polski do Francji. Stację poznańską założył Centralny Komitet Związku kopalń francuskich jako oddział Misji francuskiej, pod protektoratem rzędu francuskiego i polskiego. Stacja zorganizowana i pozostająca pod kierownictwem radcy województwa p. K. Rosady, funkcjonuje wzorowo. Obecnie przepływają przez nią przeważnie robotnicy rolni, których zapotrzebowanie we Francji jest ogromne. Dla rekrutacji ich założono w Poznaniu biuro przy ul. Mostowej 14. do którego zgłaszają się co dnia liczne zastępy pracowników rolnych, chcących znaleźć robotę we Francji. Chwilowo przyjmuje się jednak ograniczona nie wielką ich ilość, stacja bowiem rozdzielcza w Toul, jest przepełniona i nie może pomieścić znaczniejszej liczby emigrantów.

O ułatwienie w ruchu granicznym na wschodzie.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Kupiectwo polskie zwróciło się do władz z prośbą o przyznanie ulg w ruchu towarowym i osobowym na granicy wschodniej. Ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministerstwami przemysłu i handlu oraz skarbu opracowuje projekt zniżenia opłat za przepustki graniczne i przedłużenia terminu ich ważności.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-05-1922

Opłata wywozowa od drzewa?

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: „Kuryer Polski” notuje niepokojące pogłoski ze sfer przemysłu drzewnego, że ministerstwo skarbu zamierza ustanowić opłatę wywozową od drzewa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922