16 kwietnia 1921

Biznes

Marka polska w Gdańsku.

Gdańsk. (E. E.) Na sobotniej giełdzie kurs marki polskiej uległ zniżce, mianowicie płacono dziś za gotówkę 7,70-7,75, przekazy na Warszawę 7, na Pomorze 7,15. Dolary 613/4, funty szterlingów 242-243. za noty Kriesa płacono wczoraj w Berlinie 14-11.

 

Kurjer Poznański, 15-03-1921

Wystawę polskich zabawek

urządza Liga pomocy przem. w miesiącu sierpniu. Wystawa ta ma na celu zaznajomienie naszego społeczeństa z wytwórstwem zabawkarskiem, a da możność wytwórcom nawiązania stosunków handlowych z odbiorcami.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-03-1921

Podrożenie mydła.

Magistrat ustalił następujące ceny mydła: za 1 kg. mydła jędrnego o zawartości nie mniej jak 60% tłuszczu 177 Mk; za 1 kg mydła koalinowego o zawartości nie mniej jak 32% tłuszczu 103 Mk.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-03-1921

Nowe podrożenie sacharyny.

Od 5 bm. opakowanie monopol. sacharyny T2 i T8 kosztuje 35 Mk, opakowanie K3 kosztuje 65 Mk, opakowanie K7 12 Mk, opakowanie T1 4 Mk 50 fen.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-03-1921

Przydział nafty.

Magistrat wzywa te zakłady przemysłowe i instytucye, które reflektują na przydział nafty zwyż jednej beczki, aby swoje zapotrzebowanie bezzwłocznie zgłosiły w biurze naftowem magistratu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-03-1921