30 czerwca 1922

Biznes

Zapisy na pożyczkę państwową przedłużone.

(PAT). Urząd potyczek państwowych podaje do wiadomości, że zapisy na 5 proc. długoterminową pożyczką państwową z 1920 r. zostały przedłużane do dnia 31 lipca r. b.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Przemysłowcu polscy chcą jechać do Rosyi.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Pol. Press. donosi: Przedstawiciele polskiego handlu i przemysłu zwrócili uwag, sfer rządowych, w jaki sposób byłby możliwy wyjazd do Rosyi celem zbadania miejscowych stosunków dla nawiązania interesów handlowych. W odpowiedzi rząd zaznaczył. Ze prawo udzielania pozwoleń na wyjazd do Rosyj sowieckiej przysługuje jedynie dyplomatycznemu sowieckiemu przedstawicielstwu w Warszawie, którego na razie jeszcze niema. Do tego więc czasu sprawa mysi pozostać w zawieszenia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Sprzedaż cukru za maj.

Od poniedziałku 27 b. m. rozpocznie się sprzedaż cukru żółtego na kupony majowe legi. zbior. w ilości po 400 gr. na osobę w cenie po 82 Mk za 1 kg. t. j. 32 Mk 80 fen. za 400 gr. Cukier za czerwiec będzie wydawany w dniach najbliższych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Wstrzymanie likwidacyi wylęgarni drobiu w Krakowie.

Komisya demobilizacyjna wezwała ministra handlu i przemysłu do spowodowania, aby dowództwo okręgu gen. krak. wstrzymało likwidacye wielkiej wylęgarni drobiu i królików w Krakowie i oddało ją czynnikom fachowym, w szczególności sekcyi hodowlanej Tow. roln. w Krakowie drogą sprzedaży.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Wielki spadek cen mięsa w Grazu.

W Grazu nastapił nagle wielki spadek cen mięsa. Kiedy w zeszłym tygodniu jeszcze brano tam 214 do 250 koron za kilogram wołowiny, w tym tygodniu spadła jej cena na 160. A ciekawa rzecz, jak też długo nasi panowie rzeźnicy nadużywać będą jeszcze naszej cierpliwości? — pytamy — czytając o tem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921