26 czerwca 1922

Biznes

Z giełdy ryskiej.

Ryga, 12. 6. (Pat.) Giełda: Funty 1875, dolary 495, franki 39, szwedzkie korony 110, duńskie 85, ostruble 15, marki niem. 7,60, fińskie 8.75, estońskie 1.30, polskie 0.38, lot. franki złote 98.

 

Kurjer Poznański, 14-06-1921

Kongres handlowy i przemysłowy w Lizbonie.

Z Warszawy donoszą, że posłowie Stanisław Bron i dr. Henryk Radziszewski oraz radca handlowy przy poselstwie polskiem w Paryżu Franiszek Doleżał udali się do Lizbony na kongres międzynarodowy handlowy i przemysłowy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Handel markami.

Min. poczt i tel. upoważniło ekonomaty pocztowe do sprzedaży znaczków pocztowych tek opłaty, jakoteż i dopłaty do celów filatelistycznych, krajowym firmom handlowym wyłącznie znaczkami, kraj. stow. fijatelistycznym oraz poszczególnym filatelistom na zasadzie każdorazowego zezwolenia Dyrekcyj poczt i telegrafów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-06-1921

Zniesienie pozwoleń na przywóz... ale w Szwecyi!

Ze Sztokholmu donoszą: z dniem 1 czerwca zniesione zostały osobne pozwolenia przywozu na szereg produktów żywnościowych, między innemi na słód, zboże, ryż, grysik, makaron, nasienie lnu, rzepak, margarynę i t. d.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921