30 czerwca 1922

Biznes

Ziemniaki z poznańskiego.

Min. b. dziel. pruskiej rozporządzeniem z dnia 28 maja zniosło szereg ograniczeń stosowanych dotąd w obrocie ziemniakami. Na mocy tego rozporządzenia z dniem 28 bm. wywóz ziemniaków z tej dzielnicy do innych dzielnic państwa polskiego nie podlega żadnym ograniczeniom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1921

Jak niedołężnie prowadzony jest u nas monopol tytoniowy.

Drwi się tylko z obywateli i rząd z tego i tak nic nie ma.

Według uporczywych pogłosek, krążących w sferach handlowych, rzad polski zamierza wydzierżawić monopol tytoniowy konsorcyum anglo-amerykańskiemu.

Monopol tytoniowy w obecnej fazie eksploatycyi przez rząd, dał tylko deficyt. Ceny ustanowione ostatnio przez dyrekcyę monopolu mogłyby wzbudzić mniemanie, to osiągnięte beda dochody ogromne. Podług tej nowej taryfy, cena papierosa podniesiona została do 5 i pół mi., cena tytoniu krajowego się 4500 za kilogram.

Jedźmy na Targ Poznański.

28 maja — 5 czerwca.

W uprzemysłowieniu naszego państwa Wielkopolska zajmuje niewątpliwie pierwsza miejsce. Na terenie jej powstają z iście amerykańską szybkością nowe fabryki i zakłady przemysłowe.

 

Obecnie Wielkopolska urządzeniem „Targu Poznańskiego', pokaże całemu światu dorobek gospodarczy, w ciągu dwu lat naszej niepodległości

Wolny handel węglem i brykietami.

„Monitor polski” zamieszcza rozporządzenie ministra przemysłu i handlu w przedmiocie wolnego handlu węglem brunatnym I brykietami. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1-go czerwca b. r.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-05-1921

Spadek ten ropy amerykańskiej.

W stanach Zjed. od szeregu już miesięcy ceny ropy ustawicznie spadają. —Spadek ten stoi w związku z umiejszeniem zakupów ropy surowej przez towarzystwa rafinujące. Redukcya zapotrzebowania nastąpiła prawie jednocześnie i robi wrażenie porozumienia wzajemnego pierwszych firm rafinujących. I tak największy nabywca ropy Stanów Zjedn. Tow. Prairie 011 And Czas Company" zmniejszył kupno ropy o 30%. O takąż samą ilość zmniejszyły kupno również i inne rafinerye jak „Sinclair-Cudaty Pipe Line Co", „Empire Pipe Line Co", niektóre nawet o 500% , z tych najpotężniejsze „Tow. Texas Co" w Oklahomie.