19 września 1919

Biznes

Monopol angielski żeglugi Dunajowej.

Mittags Post” donosi, że angielskie konsorcyum postanowiło wykupić wszystkie okręty na Dunaju i wszystkie akcye Towarzystw żeglugi Dunajowej tak, że powstałby faktyczny monopol angielski w tym zakresie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-08-1919

O upaństwowienie kopalni w Anglii

Wedle amsterdamskiego „Telegraf" oświadczył Lloyd George w Izbie, iż rząd angielski postanowił upaństwowić tylko kopalnie węgla kamiennego. Oświadczenie to jednakże nie spotkało się z uznaniem ani właścicieli kopalń ani górników. W imieniu właścicieli oświadczył książę Northumberland, te energicznie sprzeciwiać się będą, zaprowadzeniu brawa o upaństwowieniu kopalń. Z drugiej strony przedstawiciele górników oświadczyli, że projekt rządu o upaństwowieniu kopalń nie zadawała pracobiorców.

 

Dziennik Śląski, 26-08-1919

Różyca u świń.

Z powodu ciągłej niepogody pojawia się tego roku różyca u świń daleko częściej niż w innych latach. Zaraza ta rozszerzyła się przeważnie z powodu jej zatajenia, właściciele takich świń nie zgłaszali ich do urzędów, lecz sprzedawali je rzeźnikom lub sami je dobijali a na tej drodze dostały się zarazki do innych gospodarstw. Rozszerzenie się tej zarazy powodowała także często nieznajomość należytego obchodzenia się z czarnym dobytkiem, nieodpowiednie urządzanie chlewków i podawanie niewłaściwej karmy świniom. W razie zaś pojawienia się choroby nie zachowano konieczną czystość i ostrożność i odkażenie zarażonych chlewków.

Zapomniani paskarze [satyra]

Aptekarz Pigulski. — Jak to dobrze, że jest monopol apteczny i byle kto nie może sobie założyć apteki. Liczę przy lekarstwie za koreczek markę, za etykietkę 3 marki i gwiżdżę na wszystko, bo wiem, że mi żaden nowy konkurent nie przybędzie.

Przędzalnie i tkalnie w Łodzi uruchomiają swe warsztaty.

Z Łodzi donoszą:

Dotąd w przemyśle łódzkim uruchomione zostały następujące fabryki: Schelbiera 16.000 wrzesion zatrudnia 500 robotników, Gajem 1000 wrzecion 400 robotników, Gromana 7000 wrzecion 650 robotników, Hofrichtera 3000 wrzecion, Kissetta manufaktura 5000 wrzecion, Eisenhana 6000 wrzecion, Estera 2000 wrzecion, ogółem 60.000 wrzecion, które wyprodukowały dotąd około 400.000 funtów. Czynną jest także przedzalnia tkalnia w Moszczenie, która dotąd wyprodukowała dla wojska 30.000 arszynów płótna. Wszystkie wymienione fabryki wykonują zamówienia na potrzeby wojska.