19 lutego 1920

Biznes

Upadek czeskiego przemysłu żelaznego.

Fachowe pisma czeskie donoszą o upadku przemysłu żelaznego w Czechach. Produkcya stali spadła o 32 proc., żelaza walcowego o 31 proc. Upadek ton tłomaczy się brakiem dobrego surowca, zwłaszcza szwedzkiego. Czesi nie chcą pozbywać się swojego pieniędza nawet za cenę upadku przemysłu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-01-1920

Strejk zecerów w Poznaniu.

Poznań. Od 18 stycznia trwa strejk zecerów i drukarzy w Poznaniu. Skutkiem tego wszystkie gazety polskie i niemieckie przestały wychodzić. Wydają razem »Gazetę wspólną«, która na dwóch stronach podaje najkonieczniejsze wiadomości.

 

Iskra, 27-01-1920

Gmachy banka Rzeszy w Wielkopolsce i Prusach przeszły na własność Polski.

Dzienniki poznańskie donoszą: W dniu 7 b. m. nastąpiło w Berlinie przed notaryuszem niemieckiego banku Rzeszy przeniesienie własności wszystkich gmachów tej instytucyj, położonych w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. na Polską Krajową Kasę Pożyczkową w Warszawie.

 

Iskra, 27-01-1920

Zapasy zboża w Prusach Zachodnich.

Warszawa. »Kuryer Warszawski« podaje, że w Prusach Zachodnich nagromadziła ludność znaczne zapasy zboża, z zapasów tych Królestwo otrzymać może 12 000 wagonów zboża, oraz znaczną ilość ziemniaków.

 

Iskra, 27-01-1920

Bytom. Hotel

Lomnica na ul. Oliwicklej został sprzedany za cenę 1 200 000 marek. Nabywcą jest pono jakiś Duńczyk, jak piszą do gazet niemieckich.

 

Górnoślązak, 27-01-1920