16 kwietnia 1921

Biznes

Rurociąg naftowy Drohobycz-Gdańsk.

Olbrzymi projekt – ale czy się urzeczywistni?

Warszawa, 6 marca.

Inżynier W. Krzyżanowski, dyrektor wydziału mechanicznego dyrekcyj kolejowej radomskiej, rzucił mydl natychmiastowego urządzenia naftociągu przez ziemie polskie od Drohobycza do Gdańska, ewentualnie do Pucka.

 

Naftociąg taki na przestrzeni około 1000 kilometrów miałby za zadanie dostarczać nafty z Galicyj i zasilając nią po drodze miasta polskie, pompować ją wprost ze źródeł na brzeg morza polskiego, gdzie nafta zlewana do okrętów, wywożona byłaby za granicę.

Podrożenie chleba i mąki.

W dniu 1 marca rb. podniesione zostaną ceny na chleb i mąkę. Chleb czterofuntowy z mąki żytniej kosztować będzie 28 mrk. bułka 1 ½ mk.100 kg mąki pszennej 1080 mk., mąki żytniej 1005 mk. Chleb będzie wypiekany z mąki czystej, bez żadnych domieszek.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Zapotrzebowanie miedzi.

Wobec wielkiego braku u nas materjałów surowych, szczególnie miedzi, Ministerstwo Przemysłu i Handlu prowadzi rokowania z rządem angielskim o uzyskanie znacznych ilości miedzi zwykłej i elektrolitycznej, a także antymonu, cyny i rtęci.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Nowe placówki przemysłowe.

Przed kilkoma dniami zostali zawiązane u notarjusza dwie nowe placówki przemysłowe.

1) Tow. Akc „Galwana« fabryka dla wyrobów galwano i termo-porcelany i wyrobów metalowych. Siedzibę Towarzystwa gdzie Bydgoszcz, gdzie towarzystwo nabyto duży gmach fabryczny. Fabryka będzie wyrabiala przedmioty z porcelany, szkła, drzewa, itp. pokryte z wierzchu warstwa metalu. Szczególnie są poszukiwane na rynkach wyroby porcelanowe, pokryte metalem, z powodu ich wytrzymałości i wygładu estetycznego. Kapitał Towarzystwa w wysokości 15000000 marek Akcie są rozchwytane. Towarzystwo finansuje Bank Spółek Zarobkowych.

Produkcja węgla na Górnym Śląsku.

Według „Oberschlesische Zeitung” w grudniu 1920 r. wyprodukowano 2688698 ton wobec 3763054 ton wydobytych w grudniu r. 1913. Tak znaczne obniżenie się produkcji przy jednoczesnem podniesieniu się liczby zatrudnionych robotników wywołane jest, poza przyczynami ogólnej natury, obecnemi nieustalonemi warunkami politycznemi.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921