16 lipca 1919

Biznes

Konferencya naftowa we Wiedniu.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 22 czerwca. (C) W dniu 23 bm. odbędzie się we Wiedniu konferencya reprezentantów przemysłu naftowego Galicyi w sprawie układów kompenzacyjnych między Polską a niemiecką Austryą. Chodzi o ustalenie, ile produktów naftowych można będzie wywieźć za granicę. Omówioną także zostanie kwestya waluty i kwestya transportu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Ruch na giełdzie warszawskiej.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 22 czerwca. (Z). W ubiegłym tygodniu na giełdzie warszawskiej przedmiotem obrotu były główne waluty: Ruble obniżyły się. Za karbowańce płacono 34 mk. za 100 sztuk. Waluty zachodnio-europejskie stały wysoko. Ceny złota idą w górą. Za 100 rubli złotych płacono 1000 mk., w zeszłym tygodniu 900 mk.

Za 100 mk. złotych płacono 435 papierowych, w zeszłym tygodniu 400 papierowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Czereśnie.

W kilku owocarniach na Krakowskiem Przedmieściu ukazały się czerwone czereśnie w cenie 12 kor. za funt.

 

Ziemia Lubelska, 24-06-1919

Stosunki handlowe między Szwajcaryę a Polską.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 22 czerwca (C). Polska misya gospodarczo-handlowa w Wiedniu, żywo pracuje nad skierowaniem różnych towarów szwajcarskich do Polski. Jak się dowiadujemy do Warszawy kursować będą osobne pociągi z towarami szwajcarskiemi. Towary te wyładowane będą i sprzedawane pod kontrolą władz, aby udaremniać zwyżkę cen.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Torf potrzebny.

Wobec bardzo ograniczonego taboru kolejowego i coraz słabszej zdolności przewozowej kolei państwowych da się odczuć jeszcze w tym roku brak opału w kraju. Ministerjum Aprowizacji proponuje zatem wszystkim właścicielom i dzierżawcom torfowisk kopanie i prasowanie torfu, który będzie miał zbyt zapewniony. Produkcja torfu jaknajbardziej wytężona jest sprawą bardzo ważną.

 

Głos Polski, 21-06-1919