25 września 1918

Biznes

Zamknięcie fabryki.

W fabryce wyrobów żelaznych „W. Gostyński i S-ka” wczoraj wywieszono ogłoszenie, zawiadamiające robotników, że za 2 tygodnie fabryka zostanie zamknięta.

 

W fabryce Gostyńskiego pracuje 400 ludzi.

 

Kurjer Poranny, 25-09-1914

Handel w zakładach z trunkami.

Ponieważ cukiernie ze sprzedażą trunków oraz handle kolonialne sprzedające trunki do wypicia na miejscu wykupują patenty i dowody handlowe na tych samych zasadach, co restauracye I rzędu, przeto, zgodnie z wyjaśnieniem zarządzającego dochodami akcyzy gub. warszawskiej, łomżyńskiej i płockiej, handel trunkami dozwolono prowadzić w tych zakładach narówni z restauracyami I rzędu.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 24-09-1914

Kościan. (Z jarmarku).

We wtorek odbył się tutaj jarmark, który jednak nie cieszył się zbyt wielka frekwencją. Za dobre konie pociągowe, których odczuwać się daje wielki brak, płacono do 1200 marek, za konie gospodarskie 500 do 600 marek, za konie, na które w normalnych czasach nie zwróciłby nawet nikt uwagi, płacono do 200 marek. Za dobre dójki płacono 300 do 400 mk. Niemniej wielki popyt był na łuczniki i prosięta, na które również dość wysokiej żądano ceny.

 

Kurjer Poznański, 24-09-1914

Podrożenie kaloszy.

Hurtownicy, handlujący kaloszami, podnieśli znacznie ich cenę, tłomacząc się utrudnionym dowozem. Czy to nie wymówka tylko?

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 24-09-1914

Działalność giełd zagranicznych.

Wydarzenia wojenne ostatnich czasów odbiły się znacznie na działalności giełd zagranicznych. W Londynie operację państwowe i papierów dywidendowych mają przebieg znacznie ożywiony; dyskonto uległo znacznej zniżce i stanęło na wysokości 31/4 – 31/2% wobec 10% po ogłoszeniu wojny.

 

Giełda paryska, funkcjonująca obecnie w Bordeaux, również rozpoczęła w ostatnich dniach swoją czynności. 3% rentę francuską płacono po 74, 4% pożyczkę turecką — po 67,5, akcje Rio Tinto kursowały po 1,250 fr. Ujawniło się zainteresowanie w kierunku papierów rosyjskich.