21 maja 1918

Biznes

60 miljonów.

Sklepy monopolowe będą zamknięte w związku z wojną naogół cały miesiąc.

 

Jakże odbiło się to na dochodach skarbu?

 

W ciągu sierpnia r. z. wódki sprzedano 7,921,403 wiader.

 

Dochód skarbu z wiadra wódki stanowił 8 rb. 53 kop.

Zniesienie zakazu co do wywozu soli z Anglji.

Kopenhaga, 20. sierpnia. Z Anglji nadchodzi tu wiadomość, że rząd zniósł zakaz wywożenia soli za granicę, wobec czego należy się spodziewać obniżenia ceny na ten niezbędny do życia materjał.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1914

Bank wojenny w Poznaniu.

Podobnie, jak w Berlinie i innych wielkich miastach powstała również w Poznaniu myśl utworzenia tak zw. banku wojennego, którego zadaniem byłoby ułatwienie kredytu w obecnej zawierusze wojennej. W tym celu odbyła się pod przewodnictwem naczelnego prezesa konferencja przedstawicieli Izby handlowej i rolniczej z współudziałem przedstawicieli tutejszych instytucji finansowych i przemysłowych.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1914

Masło i ziemniaki staniały.

Magistrat podaje do wiadomości, że w tak zw. wieży górnośląskiej, gdzie staraniem miasta urządzono sprzedaż artykułów spożywczych, kosztuje teraz funt świeżego masła stołowego 1,20 mk., ziemniaki 2 marki centnar.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1914

Zamknięcie targowiska w Poznaniu.

W tutejszej rzeźni miejskiej stwierdzono u dwuch świń zarazę pyska i racic. Wobec tego zamknięto rzeźnię i targowisko na czas nieokreślony. Dowozić można na targ tylko bydło przeznaczone na rzeź.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1914