19 listopada 1919

Biznes

Zakaz wywozu wełny.

Londyn, 9.10 – Tel. włas. - Rząd angielski zakazał wywozu wełny z Anglji do państw neutralnych.

 

Kurjer Poranny, 09-10-1914

Rozszerzenie moratoryum dla Kr. Polsk.

Moratoryum dotąd było zastosowane do zobowiązań wekslowych. Obecnie, przebywająca delegacya nasza w Piotrogrodzie, stara się o wprowadzenie ogólnego moratoryum. W opracowanym szczegółowo projekcie wskazano za pożądane, aby wszelkie pieniężne zobowiązania, powstałe do dnia 30 lipca 1914 r., które winny być uregulowane w Kr. polsk. były sprolongowane na 8-miesiące. Co do zobowiązań bez określonego terminu, żądania mogą być przedstawione po 13 lutym .1915 r. Z tego ogólnego prawa przysługują wyjątki a mianowicie zobowiązania płatnicze względem instytucyi rządowych, zapłata służbie, za artykuły spożywcze i inne, oraz długi poniżej. 50 rubli przez moraturyum nie są objęte.

Złoto.

Bodajbo, 6.10. - T. A. P. - Niedaleko od znanej ze złotego piasku kopalni Teodozyjskiej odkryto bogatą rudę złota.

 

Kurjer Poranny, 07-10-1914

Pomoc dla banków.

Pomoc Banku państwa dla ośmiu banków akcyjnych w Królestwie Polskiem od rozpoczęcia wojny wyniosła 6,200,000 rb., t. j. 7.75% sumy kapitałów żelaznych i zapasowych tych banków.

 

Oczekiwane jest przyznanie dalszych kredytów.

 

Kurjer Warszawski, 07-10-1914

Taksa w Warszawie.

Wczoraj generał - gubernator warszawski zatwierdził sporządzoną przez magistrat m. Warszawy taksę na artykuły pierwszej potrzeby w sprzedaży detalicznej.

 

Winni sprzedawania drożej, niż podaje taksa, podlegać będą karze, przewidzianej w postanowieniu obowiązującem, wydanem przez wojennego general-gubernatora m. Warszawy i okolic.