12 listopada 1919

Biznes

Przedłużenie terminów prawa wekslowego.

Na podstawie § 3. ustawy z 4. sierpnia 1914. roku o upoważnieniu Rady Związkowej do zarządzeń gospodarczych i o przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego na wypadek wojny Rada Związkowa wyda/a następujące zarządzenia:

 

§ 1. Terminy o wszczęciu czynności, których potrzeba gila wykonania albo zawarowania prawa wekslowego lub prawa regresu 2 czeku, przedłuża się do dalszego, o ile terminy nie upłynęły niż 31. lipca 1914., o 30 dni.

Zakupy.

Hurtowe domy towarów spożywczych i kolonialnych zasypane są zamówieniami dla intendentury, która chętnie nabywa po normalnych cenach wszelkie artykuły spożywcze. Dotychczas naogół nie odczuwa się braku dowozu, oprócz takich artykułów, jak buljon biszkopty, cykorja, których w handlu hurtowym niema już od tygodnia.

 

Kurjer Poranny, 12-08-1914

Cukier.

Wskutek nabycia przez władze wojskowe samochodów transportowych cukrowni Czersk, cukrownia ta nie ma możności dowozu rafinady do Warszawy i sprzedaje tylko zapas, jaki posiada w Warszawie na składzie. Cukrownie „Józefów” i „Michałów” dostarczają cukier do Warszawy końmi bez przeszkód.

 

Kurjer Poranny, 11-08-1914

Owoce.

Owoce, dowożone do Warszawy z ogrodów okolicznych, spadły znacznie w cenie. Jest to wynikiem braku gotowizny w okolicach podmiejskich. To samo dotyczy warzyw z tą różnicą, że skupujący je rano pośrednicy sztucznie podwyższają na targach ceny, korzystając z tego że gospodynie płacą bez targu żądane ceny w ciągłej obawie o brak dowozu.

 

Kurjer Poranny, 11-08-1914

O złoto dla obiegu pieniężnego.

Organizacja banków w Frankfurcie nad Menem uchwaliła nie przyjmować zamkniętych lub opieczętowanych paczek na przechowanie oraz do umieszczenia w skrytkach szaf opancerzonych. Na przechowanie przyjmuje się przedmioty tylko wtedy, jeżeli przynoszący je pokaże, co zawierają. Jeżeli w paczce, znajdują się pieniadze srebrne a szczególnie złote, to banki odmawiają przyjmowania takich paczek na przechowanie. Bankom chodzi o to, aby jak najwięcej pieniędzy metalowych pozostało w obiegu, — do tego zmierza pomiędzy innemi zarzadzeniami także owa przymusowa rewizja paczek, przynoszonych do banków frankfurckich.

 

Kurjer Poznański, 11-08-1914