16 kwietnia 1921

Biznes

Odkrycie węgla brunatnego.

Na gruncie Tow. Akc. Sostnowickich fabryk rur i żelaza, w Zawierciu, odkryto pokłady węgla brunatnego.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Produkcja cukru w Polsce w obecnej kampanji

według obliczeń „Gazety Cukrowniczej” wyniesie 210000 ton, z tego w cukrowniach na Pomorzu i Wielkopolsce 130000 ton. Do pokrycia wewnętrznego zapotrzebowania w Polsce potrzeba 140000 ton, t.j. około 70000 będzie mogło być przeznaczone na wywóz zagranice.

 

Kurjer Poznański, 01-03-1921

Obniżenie cła wywozowego na szkło z Czechosłowacyi.

Z informacyi podanej przez „Czeskie Słovo” dowiadujemy się, że minister handlu Hotovetz oświadczył do delegatów przemysłu szklarskiego, którzy u niego interwiewowali w sprawie wymożenia przychylniejszych warunków wywozu szkło czeskiego i produktów szklarskich za granicę, że obniżone zostanie cło wywozowe z dotychczasowych 2% na 1/2%.

 

Głos Śląski, 01-03-1921

Holenderski kapitał w Polsce.

Ponieważ zauważono, że holenderski kapitał przyczynił się wiele do rozwoju przemysłu naftowego w Małopolsce, powstał plan przypuszczenie kapitalistów holenderskich do udziału w przemyśle cukrowniczym w Poznańskiem. Dla urzeczywistnienia tych planów ma być utworzony bank polsko-holenderski, przy współudziale poznańskich banków.

 

Głos Śląski, 01-03-1921

Targ na bydło.

Notowanie Banku Rzecznickiego komisjonera dla bydła i nierogacizny.

Dnia 21.11.1821 spędzono na targowisko Rzeźni Miejskiej, 5 buhali, 8 jałówek i krów, 6 cieląt, 60 świń.

Tendencja ożywiona.

 

Górnoślązak, 22-02-1921