30 września 1923

Biznes

O ułatwienie w ruchu granicznym na wschodzie.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Kupiectwo polskie zwróciło się do władz z prośbą o przyznanie ulg w ruchu towarowym i osobowym na granicy wschodniej. Ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministerstwami przemysłu i handlu oraz skarbu opracowuje projekt zniżenia opłat za przepustki graniczne i przedłużenia terminu ich ważności.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-05-1922

Emigracja zarobkowa do Francji.

(n.) Przez. istniejącą w Poznaniu Stację Zborną dla robotników, wyjeżdżających do Francji przepływają wszyscy robotnicy, którzy wyjeżdżają z Polski do Francji. Stację poznańską założył Centralny Komitet Związku kopalń francuskich jako oddział Misji francuskiej, pod protektoratem rzędu francuskiego i polskiego. Stacja zorganizowana i pozostająca pod kierownictwem radcy województwa p. K. Rosady, funkcjonuje wzorowo. Obecnie przepływają przez nią przeważnie robotnicy rolni, których zapotrzebowanie we Francji jest ogromne. Dla rekrutacji ich założono w Poznaniu biuro przy ul. Mostowej 14. do którego zgłaszają się co dnia liczne zastępy pracowników rolnych, chcących znaleźć robotę we Francji. Chwilowo przyjmuje się jednak ograniczona nie wielką ich ilość, stacja bowiem rozdzielcza w Toul, jest przepełniona i nie może pomieścić znaczniejszej liczby emigrantów.

Układ o naftę.

Moskwa, 15. 5. (Tel. wł.) Angielskie towarzystwa naftowe zawarły z Sowietami układ, w myśl którego Sowjety w zamian za koncesje zgadzają się udzielić Rosji pożyczki 100 miljonów rubli w złocie.

 

Kurjer Poznański, 16-05-1922

Opłata wywozowa od drzewa?

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: „Kuryer Polski” notuje niepokojące pogłoski ze sfer przemysłu drzewnego, że ministerstwo skarbu zamierza ustanowić opłatę wywozową od drzewa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Nieuzasadniona podwyżka węgla.

Z kół czytelników otrzymaliśmy uwagi, że ostatnia podwyżka cen węgla w Krakowie, przez Magistrat dokonana, jest nieuzasadniona. Podwyżkę tą należy tłomaczyć chyba tylko niedoborem węgla w w niektórych magazynach. Jak powstał ten niedobór, niewiadomo?

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-05-1922