16 października 1919

Biznes

Co nam przyniosą tegoroczne zbiory,

a co będziemy musieli sprowadzić z zagranicy.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 4 września. (Z). „Przegląd Wieczorny” podaje rozmową z mln. aprow. Minkiewiczem, z której wynika, że po obliczeniu własnej produkcyj tegorocznych zbiorów Królestwa trzeba będzie

sprowadzić z zewnątrz jeszcze prawie dwa razy tyle

poza pewną ilością, która jest spodziewana z Poznańskiego.

Wizyta ziemian duńskich w Warszawie.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Zapowiedziano tu jest delegacya ziemian duńskich, którzy przybywają do Polski w sprawie hodowli bydła.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-09-1919

Nie kupujmy artykułów zbytku!

Podstawową przyczyną drożyzny i głównym powodem trudności sprowadzenia do kraju artykułów niezbędnych jest zły stan naszej waluty na rynkach wszechświatowych. Możemy go poprawić powoli i z trudnością. Dla tego hasłem ogólnym powinno być: kupujemy tylko artykuły niezbędne. Kto kupuje z zagranicy artykuły luksusowe utrudnia tem samem import rzeczy niezbędnych.

 

Kurjer Częstochowski, 04-09-1919

Herbata

Pomyślnej przedstawia się sprawa herbaty. Nabyli znaczne ilości herbaty kupcy prywatni nabyli 100 tys. kilogramów Państwowy Urząd.

Spowodowało to bardzo znaczny spadek cen herbaty na rynku wewnętrznym.

 

Kurjer Częstochowski, 04-09-1919

Lipiny. Spółka „Silesia",

właścicielka tutejszej cynkowni, pono największej w Europie, wypowiedziała służbe 18-tu urzędnikom biurowym „z powodu ograniczeń pracy" („Betriebseinschrtinkung"). Ponieważ odnośne listy doręczone zostały dotkniętym dopiero w tych dniach, a miejsca wypowiedziano już na 15-go października, przeto czasokres nie odpowiada dotyczącym paragrafom prawa handlowego, zwłaszcza, że inne umowy co do wypowiadania są niedozwolone, zatem nieważne. Z tego powodu oraz ze względu na to, że zaskoczeni, tem pracownicy po części zajęci są w zakładach jut po lat kilkanaście, przyczem uczestniczyli także w wojnie, zażądają wszyscy wyjaśnienia.

 

Dziennik Śląski, 04-09-1919