14 sierpnia 1922

Biznes

Odkrycie wielkich złóż naftowych

i gazowych w zachodniej Małopolsce.

W ostatnich dniach poruszone w kilku dziennikach sprawę nowoodkrytych terenów naftowych w Szymbarku obok Gorlic.

 

Okazało się, że nie jest to zwykła plotką ani hipotezą, albowiem sprawdza się o tyle, że jeden z szybów, w głebokości 240 metrów, wydaje 1 i pół cysterny ropy, drugi zaś, w głębokości 314 m., około jednego wagona dziennie. Nadto jeden z szybów wydziela w zwyż 10 m. sześc. gazów naftowych na minutę.

Saliny inowrocłąwskie.

Warszawa, 2. 4. (Tel. wł.) Do Inowrocławia wyjeżdża specjalna komisja z ramienia min. przemysłu i handlu w celu objęcia tamtejszej kopalni soli, która dotychczas podlegała min. b. dz. pruskiej.

 

Kurjer Poznański, 04-04-1922

Czempin. (Klęska mrozu)

Oziminy, zaledwo wysypane, skutkiem mrozu pożółkły i grożą wygniciem.

 

Kurjer Poznański, 28-03-1922

Spekulant [satyra]

- I cóż ty mi się tak przygladasz, andrusie, hę?

- Ja se tak medytuję, ileby marek niemieckich albo koron czeskich można zarobić na wywozie takiej masy tłuszczu...

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-03-1922

Otwarcie drugiego Targu w Poznaniu.

Poznań. PAT. Dziś o godzinie 12 w południe odbyło się otwarcie drugiego Targu Poznańskiego. Do zebranych gości wygłosił mowę wiceprezydent miasta Poznania Dr. Kledacz. W porównaniu z targiem roku ubiegłego liczba wystawców wzrosła o 600 firm. Zjazd kupców jest bardzo liczny. Spodziewany jest przyjazd licznych gości z zagranicy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1922