16 lipca 1919

Biznes

Towary zagraniczne w Warszawie wywołały olbrzymi spadek cen.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 15 czerwca. (Z). Prasa warszawska zamieszcza codziennie wiadomości o nadchodzących nowych towarach z zagranicy do Warszawy, gdzie z tego powodu tony wszystkich towarów gwałtownie spadły.

 

Miedzy innemi ceny towarów łokciowych spadły nadzwyczaj gwałtownie. Niektórzy fabrykanci udali się już z prośbą do rządu o wstrzymanie (!!) dowozu pewnych towarów.

Przyjaźń za gotówkę [satyra]

Anglik: - Za sukna, korty nasze, maszyny i hafty,

Sprzedaj, luby polaku, borysławskiej nafty.

Polak: - W twem żądaniu wszak nie tkwią żadne przeszkód sęki

Zamieniajmy towary, lecz z ręki do ręki.

Maciek, 01-06-1919

Liczba bezrobotnych w b. Królestwie

wynosiła do d. 17 maja, wedle regestracyi państwowych urzędów pracy: 419.491 osób. Z tego na Warszawę wypada 93.467 ludzi, na Łódź – 100.322.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-06-1919

Ważne zdarzenie ekonomiczne w Anglii.

Pojawienie się nafty na gruncie angielskim.

(Od naszego korespondenta).

Londyn, 5 czerwca.

Świat przemysłowy i finansowy angielski jest w wielkim podnieceniu i snuje bardzo różowe horoskopy na przyszłość z powodu, że przy wierceniach głąbokich w Derbyshire dokopano się nafty. Mianowicie ropa pojawiła się w miejscowości Hardstorft, przez noc podniosła się szybko na wysokość 400 stóp i musiano powstrzymać dalsze wiercenie z obawy zalania kopalni ropą.

4000 cukierników łódzkich bez pracy.

Z powodu zakazu wypiekania ciastek 4000 cukierników znalazło się bez pracy. Stow. Czel. Cukierniczych dopomina się przywrócenia wypieku ciastek, a natomiast zastanowienia sprzedaży alkoholu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-06-1919