12 listopada 1919

Biznes

Z targów praskich.

Wczoraj znów na targ praski dostarczono ku wagonów wieprzów i znów wieprze te nie miały pokupu i zaledwie kilka platform osstawiono do rzeźni na Solcu dla solidniejszych firm wędliniarskich.

 

To samo zjawisko. wprost sprzeczne z interesami miasta, zauważyć się dało na targowisku wołowem, gdzie drobne partje, dostawiono do Warszawy w bardzo trudnych warunkach, nie znalazły nabywców i dopiero w ostatniej chwili zjawili się dostawcy, którzy nabyli drobne sztuki. Prawdopodobnie nie dzieje się to bez wpływu syndykatu mięsnego, który w tej chwili stłumił swoją działalność, wyczekując wyszrubowania cen mięsa do ostatecznych granic.

Nieuzasadniona obawa.

Wśród ludności panuje wielki niepokój z obawy przed zbytnią drożyzną artykułów spożywczych. Obawa w tym kierunku jest nieuzasadnioną. Komendant miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości, że artykuły spożywcze wolno podwyższyć tylko o 25 procent, wyżej stanowczo nie. W celu kontroli musza we wszystkich miejscach sprzedaży wywieszone być plakaty, dające pogląd na wysokość cen.

 

Kurjer Poznański, 07-08-1914

Sprzedaż jaj.

Gmina miasta Krakowa zakupiła większą ilość jaj, które sprzedawać będzie w swoich 8 sklepach po cenie 4 korony za kopę, a po 7 halerzy za sztukę. Mający chęć zakupienia większej ilości zechcą się zgłosić do Wydziału III b. aprowizacyjnego Magistratu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-08-1914

Dymisja.

Petersburg, 6.8. - Tel. wł. - Bank rosyjsko – azjatycki dał dymisję austrjakom i niemcom.

 

Kurjer Poranny, 07-08-1914

Nie będzie moratorjum w Niemczech.

Berlin, 5. sierpnia. W kołach bankierskich opowadają sobie, że w Niemczech nie będzie moratorjum. Bank Rzeszy pozostanie przy dyskoncie 6 proc. Austro-węgierski bank podwyższył dyskont z 6 na 8 proc.

 

Kurjer Poznański, 06-08-1914