12 listopada 1919

Biznes

Pocztowe konto czekowe

(dla Poznania we Wrocławiu) nic wypłaca obecnie właścicielom kont gotówki; narazie można więc tylko ze swego konta przekazywać na inne pocztowe konto czekowe.

 

Kurjer Poznański, 06-08-1914

Cennik maksymalny

artykułów niezbędnych do życia

w gminie król. stoł. miasta Lwowa.

Bony banków.

Jak się okazuje, akcja finansowa banków, co do puszczenia w obieg asygnat jedno i parorublowych, celem zapobieżenia brakowi monety drobnej, nie została sparaliżowana..

 

Zastrzeżenia, poczynione przez Bank dyskontowy polegają na tein, ie pragnie on, by bony były wydawane przez Komitet obywatelski, który ma kwalifikować, jakiego zabezpieczenia żąda od danego banku.

Podwyższenie dyskontu.

Chrystyania. Bank norweski podwyższył dyskont na 61/2%.

 

Kopenhaga. Bank narodowy powyższył dyskont na 7%.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-08-1914

Drożyzna chleba.

Chleb drożeje z dnia na dzień; niektóre piekarnie podniosły cenę funta chleba do 7 kop., właściciele sklepików zaś sprzedają go po 8 kop.

 

Tak znaczna zwyżka ceny nie jest usprawiedliwiona, zapasy mąki bowiem są znaczne; podrożała ona trochę ale w nie tym stosunku co chleb.

 

Sprawa zakładania piekarni współdzielczych, celem okiełznania spekulacji piekarzy staje się palącą.

 

Kurjer Poranny, 05-08-1914