12 listopada 1919

Biznes

Tani chleb.

W lokalu żydowskiego Tow. pracowników handlowych przy ul. Zielonej Nr. 25 zaczęto wczoraj sprzedawać chleb po 5 kop. za funt. Sprzedano 1,400 funtów.

 

Dzisiaj wyznaczono sprzedaż przez 3 godziny, ale tylko tym, co otrzymali wczoraj specjalne marki.

 

Kurjer Poranny, 05-08-1914

Koncesja na nową aptekę.

Namiestnictwo nadało prawomocnie magistratowi farmacji Mark. Łomnickiemu koncesję na nową aptekę publiczną w Starej Soli.

 

Kurjer Lwowski, 04-08-1914

Zniszczenie zapasów wódki.

Wczoraj w godzinach popołudniowych rozeszła się pogłoska, iż na krańcach miasta tłum rozbija sklepy monopolowe.

 

Wskutek tej pogłoski zapanował popłoch.

 

Na niektórych ulicach w śródmieściu właściciele sklepów z produktami spożywczemi jęli zabezpieczać okna wystawowe deskami.

 

Po sprawdzeniu pogłoski u źródła przekonaliśmy się, 2e sprawa przedstawia się w sposób następujący: Władze krajowe, obawiając się możliwych w dniach podniecenia ekscesów, poleciły zarządowi akcyzy zniszczyć zapasy wódki we wszystkich składach i sklepach monopolowych.

Lombard w niemieckim banku państw.

Berlin. (TBK.) Od dnia mobilizacji powszechnej nastało nadzwyczajne zapotrzebowanie kredytu i poważnych sum do wypłaty. Pokrycia szukano w niemieckim Banku państwowym. Zapotrzebowanie lombardu było tak silne, te niemożliwe było zaspokojenie go w granicach zakreślonych przez ruch lombardowy Banku państwowego, ponieważ przeznaczone dla wyżej wymienionego zapotrzebowania kasy pożyczkowe wejda w życie dopiero po wydaniu ustawy, która ma być przedłożona parlamentowi. Niemiecki Bank państwowy zdecydował się aż do czasu załatwienia owej ustawy rozszerzyć zakres papierów, przyjmowanych przezeń za podstawę lombardu. Te nadzwyczajne interesy lombardowe mają być przekazane kasom pożyczkowym zaraz po otwarciu tychże kas.

 

Kurjer Lwowski, 04-08-1914

Z giełdy budapeszteńskiej.

 

Budapeszt. (TBK) Wbrew powziętej uchwale dziś na giełdzie zbożowej będą dla wszystkich towarów ustanowione przymusowe kursy likwidacyjne. Uchwała co do zamknięcia giełdy efektów pozostaje dalej w mocy.

 

Kurjer Lwowski, 01-08-1914