16 października 1919

Biznes

Z rynku cukrowniczego.

Kampanię cukrownianą roku bieżącego uważać można za skończoną, znaczna bowiem ilość „cukrowni zamyka bilanse w końcu czerwca.

 

Wyniki kampanji, jak się zdaje, nie są pomyślne i dywidendy cukrowni będą niższe niż w r. z. Natomiast kampanja r. 1914-15 zapowiada się lepiej, wiadomości o stanie plantacji buraczanych są na ogól pomyślne.

Zasiewy buraczane.

Wyniki ostatniej ankiety wszechrosyjskiego Tow. cukrowników przedstawiają się następująco: Według doniesień zarządów cukrowni na dz. 1 czerwca przestrzeń zasiewów buraczanych dla 296 cukrowni w Państwie wynosiła 774.028 dzies., w tem na Królestwo przypada 72.664 dzies. (na d. 20 kwietnia projektowano zasiać 787.548 dzies.).

Oszczędności.

W ciągu ostatniego pięciolecia daje się zauważyć w całem państwie znaczny dopływ oszczędności do skarbowych kas oszczędności i do prywatnych instytucji drobnego kredytu.

 

Takie gromadzenie oszczędności stwierdzono w Królestwie Polskiem.

 

Według wykazów urzędowych w okresie pięcioletnim do skarbowych kas oszczędności w naszym kraju wpłynęło 16,341,000 rubli, do instytucji drobnego kredytu — 45,087,000 rb.

Wyniki ostatniego spisu trzody chlewnej.

(Kb) Dnia 2. czerwca r. b. odbył się znowu, jak i w roku poprzednim, spis trzody chlewnej w całem państwie pruskiem. Ogólne spisy bydła w Prusiech odbywają się zazwyczaj w początku grudnia. Spis trzody chlewnej w dniu 2. czerwca odbył się w celu ułatwienia ogólnego spisu w grudniu r. b.

Przegląd ekonomiczny.

(Za czas od 28. czerwca do 6. lipca — materiał zebrany przez Dr. Englicha i p. Tadeusza Adamozewskiego.)

 

Sprawa rozszerzenia syndykatu stalowego również i na produkty, kartelem dotąd nieobięte, trzyma ciągle jeszcze uwagę świata handlowego na uwięzi, a jakkolwiek liczyć się z tem trzeba, że rokowania w tym względzie potrwają jeszcze czas dłuższy, nadzieja przyjścia do skutku syndykatu nie zmniejszyła się bynajmniej. Fabryki maja już dosyć ciągłego wzajemnego podbijania cen, położenie przemysłu jest tego rodzaju, że tylko przez wspólne działanie odnośne przedsiębiorstwa mogę uchronić się od dalszej zniżki.