11 lipca 1920

Biznes

Popłoch finansowy.

Teheran, 19.11 – T. A. P. - Wczoraj w banku angielskim rozpoczęła się silna wymiana na srebro emitowanych przez bank banknotów.

 

Plac Turchan jest zajęty przez tłum, zaledwie powstrzymywany przez żandarmów.

 

Przyczyną wymiany jest widocznie agitacja turecko-niemiecka, odezwy i komunikat poselstwa tureckiego o powodzeniach turków i akcji zaczepnej kurdów i turków.

 

Kurjer Poranny, 20-11-1914

Zamiana pieniędzy.

Administracja pocztowa w Danji oblicza obecnie przy wysyłce pieniędzy z Danji do Niemiec 100 marek na 86 koron.

 

Kurjer Poznański, 20-11-1914

Handel Rosji z Japonją.

Tokjo, 18.11. - T. A. P. - Rozwój handlu japońsko-rosyjskiego silnie jest zahamowany przez wstrzymanie między Rosją i Japonją przekazów pieniężnych przez banki i pocztę. Przy wymianie za 100 rubli dają 75 jenów.

 

Kurjer Poranny, 19-11-1914

Finanse Rosyi.

Petersburg, 18 listopada.

(Pet. Aj. Tel.) W Dumie rząd przedłożył preliminarze podatków bezpośrednich i zarządu wódczanego w guberniach. Dochody na r. 1915 preliminowane są z tych źródeł na 605 milionów, podczas gdy na rok bieżący były preliminowane na 1307 milionów. Dalej preliminarz z dochodów cłowych wynosi na r. 1915 225 milionów rubli, podczas gdy na r. bieżący wynosił 374 milionów rubli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1914

Stan rachunków rosyjskiego Banku Państwa

d. 14 listopada 1914 r.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 19-11-1914