12 listopada 1919

Biznes

Z giełd obcych.

Sobotnie i niedzielne pogłoski o wzroście naprężenia między Austro-Węgrami i Serbią, a przedewszystkiem półoficyalnego charakteru informacyi, podanych przez „Nordeutsche Allg. Ztng.", były powodem, że giełda berlińska rozpoczęta tydzień w nastroju bardzo ociężałym. Zniżki ujawniły się na wszystkich polach, a głównie w dziedzinie walorów, zawisłych od Wiednia, rent państwowych niemieckich, pruskich, austryackich i serbskich, oraz papierów elektrycznych. Spadły również w cenie akcye bankowe niemieckie i rosyjskie. Po dokonaniu pierwszych realizacyi nastąpiła jednak pewna poprawa w usposobieniu, rozwinął się pokup na walory. Nowe wieści alarmujące nie nadchodziły i próbowano dojściem do skutku pożyczki bułgarskiej pomyślniej tłomaczyć stan rzeczy na Bałkanach.

Walka z fałszowaniem masła.

Na zebraniu komitetu walki z fałszowaniem wiktuałów, pod prezesurą posła do Rady państwa Timirazjewa, uchwalono rozesłać projekt prawny, dotyczący walki z fałszowaniem masła do wszystkich rad miejskich, gubernjalnych zarządów ziemskich i komitetów giełdowych z prośbą, aby zaczęto przygotowywać prace nad zwołaniem zjazdu, poświęconego opracowaniu rosyjskiego kodeksu żywnościowego oraz do zorganizowania badań laboratoryjnych nad produktami żywności.

 

Kurjer Poranny, 18-07-1914

Giełda.

Sprawozdanie Biura Bankowego

„Gazety Losowań”

Krakowskie-Przedmieście Nr 47/49.

Warszawa 17 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem 41/2 proc. Listy Zast. Ziemskie mocniej się akcentowały, a inne walory utrzymały się na wczorajszym poziomie kursowym.

Obroty były średnie.

Gwałtowny spadek ceny ropy galicyjskiej.

Do szeregu przesileń ekonomicznych, jakie przeżywa w ostatnich czasach nasz kraj, przybywa jeszcze jedno. Cena ropy galicyjskiej spadła gwałtownie ze swej niedawnej wysokoki 10 kor. 50 hal. do kwoty 4 kor. 80 hal. za centnar metryczny.

 

Ten katastrofalny spadek cen ropy cyfrowo oznacza stratę dla kraju 60 do 70 milionów koron.