12 lipca 1920

Biznes

Obligacye m. Paryża na 120 milionów franków.

Rząd wydał rozporządzenie, upoważniające miasto Paryż do wydania 120 milionów franków obligacyj miejskich po 100, 150 i 1000 franków. Czas obiegu wynosi rok. Faktyczny procent nie może wynosić 6.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1914

Ustrzedni Banka filia w Krakowie,

zmuszoną została wraz z wszystkimi innymi tutejszymi instytucyami finansowymi, do przejściowego przeniesienia swych czynności do Wiednia przy Schotteuring L. I., lecz mogą P. T. Komitenci zwracać się wrazie potrzeby też do Pragi czeskiej pod adresem Centrali Ustredni banka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1914

100 dolarów 458 mk.

Przy wysyłce pieniędzy do Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki poczty niemieckie obliczają obecnie 100 dolarów na 458 marek, a do Holandji czyli Niderlandji 100 guldenów na 188 marek.

 

Kurjer Poznański, 11-11-1914

Stawki podatku dochodowego.

Dochody przewyższające 1,000 rb. Rocznie obłożone być mają podatkiem według norm następujących: