12 listopada 1919

Biznes

Drobny kredyt

Według sprawozdania centralnego komitetu do spraw drobnego kredytu w Królestwie Polskiem do 14 stycznia r. 1914 istniało 116 towarzystw kredytowych z bilansem rb. 9,040,846 towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych – 749 z bilansem rubli 6,333,022.

 

Kurjer Poranny, 17-07-1914

Zjazd przemysłowo-handlowy.

Ministerjum spraw wewnętrznych zezwoliło na zwołanie do Petersburga, od 1 do 5 listopada r. b., pierwszego ogólno-państwowego zjazdu przedstawicieli średniego i drobnego przemysłu i handlu.

 

Kurjer Poranny, 16-07-1914

Trwoga na giełdzie.

Wiedeń, 13.7 – Tel. własny. - Dziś po raz czwarty zapanowała na giełdzie tutejszej panika i zniżka kursów.

 

Kurjer Poranny, 14-07-1914

Sprawozdanie Tow. handlu metalami Kobryner i Dekler.

Miedź. Stan rynku w tygodniu sprawozdawczym nie przedstawia się korzystnie. Podaż była w jednej strony natarczywa, natomiast popyt mały, co wpłynęło na obniżenie ceny do Ł. 126.

Ze zniżki skorzystały spekulacja dla zakupów, interesy się w końcu tydonia ożywiły i kurs wzmocnił.