12 listopada 1919

Biznes

Giełda.

Krakowskie-Przedmieście Nr 47/49.

Warszawa 10 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem 41/2 proc. Ziemskie słabiej się notowały, a inne walory obiegały po mało zmienionych kursach. Żyrardowskie i Warsz. Fabr. Cukru zwyżkowały.

 

Obroty były średnie.

Z rynku cukrowniczego.

Kampanię cukrownianą roku bieżącego uważać można za skończoną, znaczna bowiem ilość „cukrowni zamyka bilanse w końcu czerwca.

 

Wyniki kampanji, jak się zdaje, nie są pomyślne i dywidendy cukrowni będą niższe niż w r. z. Natomiast kampanja r. 1914-15 zapowiada się lepiej, wiadomości o stanie plantacji buraczanych są na ogól pomyślne.

Wyniki ostatniego spisu trzody chlewnej.

(Kb) Dnia 2. czerwca r. b. odbył się znowu, jak i w roku poprzednim, spis trzody chlewnej w całem państwie pruskiem. Ogólne spisy bydła w Prusiech odbywają się zazwyczaj w początku grudnia. Spis trzody chlewnej w dniu 2. czerwca odbył się w celu ułatwienia ogólnego spisu w grudniu r. b.

Zasiewy buraczane.

Wyniki ostatniej ankiety wszechrosyjskiego Tow. cukrowników przedstawiają się następująco: Według doniesień zarządów cukrowni na dz. 1 czerwca przestrzeń zasiewów buraczanych dla 296 cukrowni w Państwie wynosiła 774.028 dzies., w tem na Królestwo przypada 72.664 dzies. (na d. 20 kwietnia projektowano zasiać 787.548 dzies.).

Oszczędności.

W ciągu ostatniego pięciolecia daje się zauważyć w całem państwie znaczny dopływ oszczędności do skarbowych kas oszczędności i do prywatnych instytucji drobnego kredytu.

 

Takie gromadzenie oszczędności stwierdzono w Królestwie Polskiem.

 

Według wykazów urzędowych w okresie pięcioletnim do skarbowych kas oszczędności w naszym kraju wpłynęło 16,341,000 rubli, do instytucji drobnego kredytu — 45,087,000 rb.