15 października 1919

Biznes

Emigracya kapitałów austryackich do Czech.

Nasz korespondent wiedeński (C) telefonuje: „N. W. Tagblatt” podaje za tygodnikiem „Wirtschaft”, że 44 przemysłowych przedsiębiorstw z kapitałem 400 milionów koron, zamierza przenieść się z Wiednia do Czecho-Słowacyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-09-1919

Nadanie nowych koncesyi przemysłow.

Wczoraj odbyło się w magistracie posiedzenie komisyi dla przemysłów koncesyonowanych. Komisya wydała opinię co do szeregu wniesionych podań o udzielenie koncesyi przemysłowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-08-1919

O upaństwowienie kopalni w Anglii

Wedle amsterdamskiego „Telegraf" oświadczył Lloyd George w Izbie, iż rząd angielski postanowił upaństwowić tylko kopalnie węgla kamiennego. Oświadczenie to jednakże nie spotkało się z uznaniem ani właścicieli kopalń ani górników. W imieniu właścicieli oświadczył książę Northumberland, te energicznie sprzeciwiać się będą, zaprowadzeniu brawa o upaństwowieniu kopalń. Z drugiej strony przedstawiciele górników oświadczyli, że projekt rządu o upaństwowieniu kopalń nie zadawała pracobiorców.

 

Dziennik Śląski, 26-08-1919

Monopol angielski żeglugi Dunajowej.

Mittags Post” donosi, że angielskie konsorcyum postanowiło wykupić wszystkie okręty na Dunaju i wszystkie akcye Towarzystw żeglugi Dunajowej tak, że powstałby faktyczny monopol angielski w tym zakresie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-08-1919

Zapomniani paskarze [satyra]

Aptekarz Pigulski. — Jak to dobrze, że jest monopol apteczny i byle kto nie może sobie założyć apteki. Liczę przy lekarstwie za koreczek markę, za etykietkę 3 marki i gwiżdżę na wszystko, bo wiem, że mi żaden nowy konkurent nie przybędzie.