16 lipca 1919

Biznes

Zajęcie na rzecz wojska paszy, ściółki i jarzyny twardej.

Rozporządzeniem ministeryalnem z 22. maja b. r. („Monitor” nr. 117) zarządzono zajęcie na rzecz wojska paszy i twardej jarzyny, pochodzących ze zbioru roku gosp. 1918/1919 względnie z lat poprzednich.

W szczególności ulegają zajęciu: pasza treściwa: owies, jęczmień, nasiona łubinu, seradeli i peluszki oraz poślad wszelkiego rodzaju;

Ceny żelaza.

Rada Narodowa Ks. Cieszyńskiego ustanowiła z dniem 1. maja b. r. następujące ceny żelaza:

za 100 kg. wagon loco stacya huty, gotówką, bez skonta.

Zniesienie napiwków.

Zjednoczeni kelnerzy krakowscy na ostatniem Walnem zebraniu w dn. 29 maja postanowili ostatecznie znieść ubliżające ich godności napiwki wzorem Lwowa i Warszawy, a wprowadzić po porozumieniu się z właścicielami cukierni i restaruacyj dodatek 10 procent (w kawiarniach 15 procent), który będzie doliczany przez właściciela do potraw podawanych gościom. Drugą bardzo pożądaną inowacyą jest zniesienia godności płatniczych. Proponują też wzorem Warszawy, aby podający kelner sam odbierał od gościa należność. Ostatnie to żądanie kelnerów jest zupełnie słuszne. Ileż to czasu marnuje się w cukierni, oczekując aż płatniczy raczy nareszcie zjawić się, by odebrać należytość.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-06-1919

Wolny handel w połud. Słowiańszczyźnie.

Paryski „Le Temps” z dnia 28 maja donosi, że Rada ministrów Królestwa Serbii, Kroacyi i Sławonii postanowiła zaprowadzić zupełny wolny handel wewnątrz państwa.

Wykluczone od tego będą jedynie monopolowe towary, co do których Rada ministrów poweźmie osobną decyzyę. Ekspert do krajów sprzymierzonych lub neutralnych jest dozwolony za pozwoleniem ministerstwa handlu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-06-1919