14 sierpnia 1922

Biznes

Skutki warcholstwa.

Marka polska spada.

Katowice, P.A.T. Wiadomość o ustąpieniu gabinetu w Warszawie wpłynęła na spadek marki polskiej. Kurs marki, który onegdaj wynosił 5.70, a podniósł się na 5.92, wczoraj spadł do 5.55.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-03-1922

„Premja wierności”

Katowice, (PAT) Ze względu na to, iż część inżynierów i wykwalifikowanych robotników niemieckich pragnie opuścić zakłady przemysłowe położone w polskiej części G. śląska, niektórzy przestawiciele przemysł porozumieli się w tym kierunku, aby ustawnowić t. zw. premję wierności t. j. specjalny dodatek z wytrwanie na dotychczasowem stanowisku.

 

Kurjer Poznański, 07-03-1922

Bydło tanieje – mięso drożeje.

Rzeźnicy krak. wnieśli do magistratu podanie o zezwolenie im na podwyżkę cen miesa. Według nowych żądań panów rzeźników 1 kt mięsa wołowego ma kosztować 560 Mk zamiast jak dotyczczas – 290 Mk. Spodziewać się należy, że magistrat nie uwzględni nowych żądań rzexników niczem nieuzasadnionych; wiadomo bowiem jest, że ceny bydła na targach spadają.

 

W śrad za rzeźnikami poszli i piekarze, żądając wyższych cen pieczywa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1922

Nowa podwyżka na węgle.

Katowice, (PAT) T. zw. Konwencja węgłowa na G. Śląsku t. j. Syndykat kopalń węgla obradował wczoraj w dalszymciągu nad sprawą nowej podwyżki cen węgla g. śląskiego. Do ostatecznych uchwał nie doszło licząc się jednak z podwyżką od 100 marek na tonnie.

 

Kurjer Poznański, 07-03-1922

Na targu [satyra]

- Co to pani masz?

- Jajka.

- A jak je pani sprzedajesz?

- Na wagę. Łut sto marek! Pedam pani, idzie jak woda! Już takie trzy stoliki sprzedałam. Niema to jednak, jak uczciwy handel.

Mucha, 20-01-1922