16 kwietnia 1921

Biznes

Krach giełdowy może w Polsce nastąpić ale będzie słaby.

Warszawa, 16 lutego.

Dzienniki niemieckie interesują się niesłychanie żywo sprawami gospodarczemi w Polsce i dowodzą, że powstawanie w ogromnej foki banków i towarzystw akcyjnych jest zapowiedzią „grynderstwa” i że to „grynderstwo" musi się skończyć niesłychanym krachem finansowym.

Wielki kryzys przemysłu łódzkiego.

Przemysł tutejszy przeżywa obecnie wielki kryzys. Wstrzymano obstalunki, ponieważ na rynku wewnętrznym popyt jest bardzo mały, a kupcy z Galicyi i Wielkopolski cofneli zamówienia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-02-1921

Notowania giełdy zbożowej w Poznaniu

z dnia 14 lutego 1921.

Kurjer Poznański, 15-02-1921

Przemysł polski zamiera

a lokomotywy niemieckie jadą do Moskwy!

Projekt wypożyczenia Polsce lokomotywy francuskich.

Kraków, 14 lutego.

Pasze ciężkie stosunki gospodarcze wywołane są w znacznej części opłakanym staw nam naszych kolei, a zwłaszcza brakiem lokomotyw. Należało się tedy spodziewać, że nasze czynniki miarodajne okażą pośpiech układach z Niemcami o zwrot taboru, przyznanego nam artykułem 371-ym traktatu.

KRAJOWA WYTWÓRNIA MEBLI.

Powyżej podajemy rycinę mebli, do postołowego w stylu (Empire), w mahoniu, z ozdobami drzewa rzeźbionego i bronzów, wykonane według własnych projektów, w jednej z artystycznych wytwórni naszych meblowych w Warszawie.

 

Niepospolitość pomysłu i wykonanie, wśród wielkich dziś trudności technicznych świadczy o tendencji, do własnych krajowych produkcji i przykładem swym, rozbudza w gałęziach artystycznego przemysłu intensywność do własnych wytworów.