1 czerwca 1923

Biznes

Z czarnej giełdy.

Wczoraj na nieurzędowej giełdzie warszawskiej notowania były następujące:

 

Dolary 3830, franki fr. 355, funty sterlingi 17000, marki niemieckie 13,-, ruble złote 192000, srebrne 1070, bilon 480.

 

Kurjer Polski, 10-05-1922

Walka z bezrobociem.

Na zarządzenie ministerstwa pracy p. wojewoda krak. powołał do życia komisyę walki z bezrobociem w obrębie województwa krak. Do zadań komisyi należy między innemi: stwierdzania stanu bezrobocia, przestrzeganie racyonalnych sposobów i kolejności zatrudniania bezrobotnych, uruchomianie robót publicznych itp. Na porządku dziennym pierwszego posiedzenia komisy' w dn. 4 maja o godz. 10 rano w biurze wojewody Dra Galeckiego znajdzie się sprawa uzyskania pożyczki dla gminy m. Krakawa na roboty publiczne z jednomiliardowego kredytu na roboty publiczne w Polsce, oraz sprawa zatrudniania robotników salinarnych w Wieliczce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-05-1922

Odkrycie wielkich złóż naftowych

i gazowych w zachodniej Małopolsce.

W ostatnich dniach poruszone w kilku dziennikach sprawę nowoodkrytych terenów naftowych w Szymbarku obok Gorlic.

 

Okazało się, że nie jest to zwykła plotką ani hipotezą, albowiem sprawdza się o tyle, że jeden z szybów, w głebokości 240 metrów, wydaje 1 i pół cysterny ropy, drugi zaś, w głębokości 314 m., około jednego wagona dziennie. Nadto jeden z szybów wydziela w zwyż 10 m. sześc. gazów naftowych na minutę.

Rozdział surowców monopolowych.

Genua. (PAT) Komisya gospodarcza przyjęła rezolucyę żądajacą utworzenia międzynarodowej organizacyi dla rozdziału tych surowców, które są w poszczególnych państwach przedmiotem państwowego monopolu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1922

Saliny inowrocłąwskie.

Warszawa, 2. 4. (Tel. wł.) Do Inowrocławia wyjeżdża specjalna komisja z ramienia min. przemysłu i handlu w celu objęcia tamtejszej kopalni soli, która dotychczas podlegała min. b. dz. pruskiej.

 

Kurjer Poznański, 04-04-1922