26 czerwca 1922

Biznes

Palenie kuponów.

Jutro o godz. 10 rano w sali posiedzeń magistratu odbędzie się sprawdzenie i spalenie opłaconych kuponów terminowych oraz wylosowanych i zapłaconych obligacji pożyczek miejskich.

Metalurgia

Z ogłoszonych wczoraj danych, dotyczących ilości żelaza, blachy i belek, zamówionych przez klijentów warszawskiego okręgu T-wa „Prodameta” za czas od 1 stycznia do 1 czerwca (st. st.) widzimy, że zapotrzebowanie żelaza pod wszelkiemi postaciami wzrasta u nas stale i dość szybko.

Przewóz ptactwa

St. Malogoszcz, Włoszczowa i Koniecpol kolei herbsko-kieleckiej od 28 b. m. będą otwarte dla stałego ładowania ptactwa, wywożonego za granicę.

 

Kurjer Poranny, 23-06-1914

Z giełd obcych.

Giełda wiedeńska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu mocnem, było to jednak krótkotrwale. Niebawem obroty zmalały i nastrój ogólny osłabł. Pod koniec zebrania dopiero zapanował nastrój spokojny. Giełda paryska wczorajsza miała na ogól przebieg dobry. Obroty ześrodkowały się na walorach rosyjskich, pod wpływem Petersburga. Miejscową spekulacya w zakupach tych uczestniczyła mało. W innych działach obrotów panowała tendencya spokojna, po części słabsza. Giełda londyńska rozpoczęła się w nastroju mocnym.