17 maja 1922

Biznes

Kurs rubli

Na giełdzie berlińskiej ujawniła się dziś znaczna zniżka rubli. Wczoraj kurs zeszedł do 214, zaś wpłata na Petersburg do 213.75. Jest to kurs tak niski, jakiego od dawna nie notowano. Pozostaje on w związku z ogólnie niepomyślną sytuacyą finansową.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 04-06-1914

Z rynków pieniężnych

Dyskonto prywatne w Londynie staniało wczoraj znowu 1/16 do 212/16%, Staniało również dyskonto prywatne wiedeńskie, mianowicie o 1/16 do 35/16%. Bez zmiany utrzymało się dyskonto paryskie. Dyskonto prywatne berlińskie utrzymało się na poziomie 23/4%.

 

Gazeta Handlowa (dodatek do: Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego), 30-05-1914

Nastroje polityczne a położenie finansowe

Dawno już na giełdach nie było takiej depresji, jak w chwilli obecnej. W szczególności dotkliwie obniżyły się walory przedsiębiorstw przemysłowych rosyjskich. Sytuacji obecnej nie można nazwać przesileniem, a jednak jest ona może od przesilenia groźniejsza. Kryzys finansowy ma swoje wewnętrzne prawa i przemija, gdy ustaje bądź nadprodukcja, bądź nadmierne zaangażowanie pieniężne. W danej chwili przyczyny depresji są bardzo złożone, zależne przedawszystkiem od skomplikowanych momentów politycznych. Różne konflikty i problematy polityki zagranicznej i wewnętrznej, których działanie może mieć długo rozciągłość, wpływają na obecną zniżkę walorów nieufność finansowa.

Z giełd obcych

Giełda wiedeńska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu spokojnem przy kursach bez zmiany. Poszukiwane były akcje kolei południowej. Na zebraniu południowem, pomimo ulgi na rynku pieniężnym, zapanował nastrój słabszy. Na giełdzie paryskiej, która onegdaj ujawniać zaczęła lepszą tendencyę, wczoraj poprawa nie zdołała się utrzymać. Osłabły renta francuska i rosyjska.