30 czerwca 1922

Biznes

Niewypłacalność wielkiego banku londyńskiego

Wielka londyńska firma bankowa, „Chaplin, Milne. Grenfell and Co" zawiesiła wypłaty. Zachwianie się firmy ma źródło w tem, że niedawno wycofał się z niej Grenfell, który kilka milionów funtów szterlingów zaangażował w różnych przedsiebiorstwach. Zobowiazania jego objęto wprawdzie konsorcjum pierwszorzędnych banków angielskich, lecz, pokazało się, że zobowiązania to są jeszcze wyższe, niż przypuszczano i że przecież nadwyrężyły także dawnych wspólników. Firma miała interesa w Ameryce, zwłaszcza w Kanadzie.

Z giełd obcych

 

Giełdy wczorajsze rozpoczęły tydzień w usposobieniu lepszem. Giełda paryska miała przebieg mocniejszy. Poprawiła się renta francuska; renta rosyjska bez zmiany. Walory przemysłowe rosyjskie normowały się mocniej, pomimo braku wskazówek z nieczynnej giełdy petersburskiej. Syndyk „Agents de chango” przedsięwziął kroki, mające na celu opanowanie spekulacyi zniżkowej. Giełda wiedeńska wczoraj rozpoczęta się w usposobieniu mocniejszem przy obrotach spokojnych, pomimo naprężenia w stosunkach grecko-tureckich; pod koniec zebrania obroty zmalały.

Giełda

Warszawa, 9 czerwca. - Mocne z początku usposobienie dzisiejszej giełdy naszej, pod koniec, z powodu otrzymania niższych szacowań z Petersburga osłabło. Wskutek tego papiery dywidendowe utraciły zwyżkę, jaką zyskały w takim interesie, utrzymały się na poziomie dnia wczorajszego Pap. państw. mocniej. Hypoteczne niejednolicie. 5% Miejskie słabiej.

Podatek dochodowy

 

Petersburg 5-go czerwca. (Per. Aj. Tel.)- Podkomisja komisji finansowej Dumy ukończyła prace nad projektem podatku dochodowego. Uchwalono, że dochód, wynoszący rocznie nie więcej jak 800 rb. nie ulega podatkowi. Podatek wynosi od 0.5 do 5 proc. od dochodu. Przewidują, że podatek dochodowy przyniesie 700 miljonów rb. rocznie.

 

Kurjer Warszawski, 06-06-1914