28 listopada 1922

Biznes

W ciągu pierwszych trzech miesięcy r. b. wydobyto w Zagłębiu 614.560.000 pud. węgla wobec 509.760.000 pud. wydobytych w tymże okresie roku zeszłego. Ceny pierwszego gatunku pozostają bez zmiany, drugiego gatunku spadły.

Urzędowe sprawozdanie o stanie zasiewów ukazało się z końcem ubiegłego tygodnia. Sprawozdanie o zasiewach w Austrii opiewało dość pomyślnie, tak, że zbiory zapowiadają się jako prawie tak samo dobre, jak w roku zeszłym. Mimo to uchodzi za rzecz pewną, że na nową kampanię trzeba będzie dowozu obcej pszenicy. Co się tyczy Węgier, to ostatnie sprawozdanie węgierskiego ministerstwa rolnictwa jest nieco pomyślniejsze, niż dotychczasowe, ale ponieważ żniwa zaczną się tam już za dwa tygodnie, jest wątpliwe, czy do tego czasu zboże się zupełnie poprawi. Pszenicy będzie brak, ale zdaje się, że zapotrzebowanie żyta pokryje monarchia z własnych zapasów.

 

Kurjer Lwowski, 17-06-1914

 

Stanienie wyrobów galanteryjnych, wobec przejścia prawie wszystkich warsztatów ręcznych na siłę elektryczną, stale wypiera tandetę zagraniczną i sprzyja zdobyczom rynków Cesarstwa. Zakłady przemysłowo-galanteryjne, których tysiące posiada Warszawa, zawalone są obstalunkami terminowemi z Rosyi i Syberyi i pracują bez przerwy, zatrudniając podwójne rzesze pracujących.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 16-06-1914

 

 

Z dn. 14 b. m. w sklepach monopolowych zawieszona zostaje sprzedaż wódki w butelkach najmniejszej obientości, t. zw. „setkach” i „półsetkach”. Najmniejsza objętość butelki w sprzedaży detalicznej wynosić ma 1/40 wiadra. Z dn. 14 stycznia te butelki zostaną wycofane również, a na miejsce ich wprowadzone będą butelki zawierające 1/20 wiadra.

 

Dziennik Polski, 16-06-1914