30 czerwca 1922

Biznes

Gospodarka miejska w Królestwie

Od Bóg wie ilu lat cała prasa warszawska rozbrzmiewa skargami na opłakany stan gospodarki miejskiej w miastach prowincjonalnych, ale wszystkie zaklęcia i wszystkie lamenty są, grochem o ścianę, bo główna przyczyna zła tkwiła i tkwi w braku samorządu miejskiego.

 

Zdawało się, że nareszcie nadeszła chwila, w której nastąpi zmiana na lepsze. Sam rząd uznał, że dalej tak iść nie moje. Królestwo miało nareszcie otrzymać obiecywany oddawna dar samorządu miejskiego. Lecz wiemy co się stało. Ślepy nacjonalizm Rady państwa postawił veto i projekt samorządu przepadł. Wszystko wiłc zostaje po staremu. A jak to „stare" wygląda, o tem pisał Edward Strasbuger w swej doskonałej książce o gospodarce wielkich miast naszych, z którą zapoznaliśmy już czytelników naszych o tem pisaliśmy w artykule p. t. „W bagnie zastoju", charakteryzując stosunki sosowieckie, o tem w nąjświętszym czasie pisze Bolesław Markowski w swem dziele p. t. „Finanse miast Królestwa Polskiego”.

 

Kurs rubli

Na giełdzie berlińskiej ujawniła się dziś znaczna zniżka rubli. Wczoraj kurs zeszedł do 214, zaś wpłata na Petersburg do 213.75. Jest to kurs tak niski, jakiego od dawna nie notowano. Pozostaje on w związku z ogólnie niepomyślną sytuacyą finansową.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 04-06-1914

Nastroje polityczne a położenie finansowe

Dawno już na giełdach nie było takiej depresji, jak w chwilli obecnej. W szczególności dotkliwie obniżyły się walory przedsiębiorstw przemysłowych rosyjskich. Sytuacji obecnej nie można nazwać przesileniem, a jednak jest ona może od przesilenia groźniejsza. Kryzys finansowy ma swoje wewnętrzne prawa i przemija, gdy ustaje bądź nadprodukcja, bądź nadmierne zaangażowanie pieniężne. W danej chwili przyczyny depresji są bardzo złożone, zależne przedawszystkiem od skomplikowanych momentów politycznych. Różne konflikty i problematy polityki zagranicznej i wewnętrznej, których działanie może mieć długo rozciągłość, wpływają na obecną zniżkę walorów nieufność finansowa.

Z rynków pieniężnych

Dyskonto prywatne w Londynie staniało wczoraj znowu 1/16 do 212/16%, Staniało również dyskonto prywatne wiedeńskie, mianowicie o 1/16 do 35/16%. Bez zmiany utrzymało się dyskonto paryskie. Dyskonto prywatne berlińskie utrzymało się na poziomie 23/4%.

 

Gazeta Handlowa (dodatek do: Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego), 30-05-1914