28 listopada 1922

Biznes

Kontyngens cukru

Petersburg 12-go czerwca. (Pet. Aj. Tel.) - Rada ministrów określiła kontyngens wewnętrznego spożycia cukru na 86 miljonów pudów i nietykalnego zapasu na 9 miljonów pudów; rozmiar ogólnej normalnej produkcji na 107 miljonów, cenę zaś maksymalną od d. 14 września 1914 r. do 14 stycznia 1915 r. ustanowiono 4 ruble za pud, od d. 14 sytcznia zaś do 14-go września 1915 r. za pud 4 rb. 10 kop.

 

Kurjer Warszawski, 12-06-1914

Zastój w przemyśle węglowym

 

w obwodzie katowickim, jak również na całym Górnym Śląsku objawia się powszechny zastój w przemyśle węglowym. Powodem tego brak zamówień na węgiel, który po wszystkich kopalniach urasta w potężne składy. Niemal po wszystkich szybach rozpoczęto przymusowe bezrobocie po jednym dniu w tygodniu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 11-06-1914

 

Z giełd obcych

 

Giełdy wczorajsze rozpoczęły tydzień w usposobieniu lepszem. Giełda paryska miała przebieg mocniejszy. Poprawiła się renta francuska; renta rosyjska bez zmiany. Walory przemysłowe rosyjskie normowały się mocniej, pomimo braku wskazówek z nieczynnej giełdy petersburskiej. Syndyk „Agents de chango” przedsięwziął kroki, mające na celu opanowanie spekulacyi zniżkowej. Giełda wiedeńska wczoraj rozpoczęta się w usposobieniu mocniejszem przy obrotach spokojnych, pomimo naprężenia w stosunkach grecko-tureckich; pod koniec zebrania obroty zmalały.

Niewypłacalność wielkiego banku londyńskiego

Wielka londyńska firma bankowa, „Chaplin, Milne. Grenfell and Co" zawiesiła wypłaty. Zachwianie się firmy ma źródło w tem, że niedawno wycofał się z niej Grenfell, który kilka milionów funtów szterlingów zaangażował w różnych przedsiebiorstwach. Zobowiazania jego objęto wprawdzie konsorcjum pierwszorzędnych banków angielskich, lecz, pokazało się, że zobowiązania to są jeszcze wyższe, niż przypuszczano i że przecież nadwyrężyły także dawnych wspólników. Firma miała interesa w Ameryce, zwłaszcza w Kanadzie.

Giełda

Warszawa, 9 czerwca. - Mocne z początku usposobienie dzisiejszej giełdy naszej, pod koniec, z powodu otrzymania niższych szacowań z Petersburga osłabło. Wskutek tego papiery dywidendowe utraciły zwyżkę, jaką zyskały w takim interesie, utrzymały się na poziomie dnia wczorajszego Pap. państw. mocniej. Hypoteczne niejednolicie. 5% Miejskie słabiej.