16 października 1919

Biznes

Zapomniani paskarze [satyra]

Aptekarz Pigulski. — Jak to dobrze, że jest monopol apteczny i byle kto nie może sobie założyć apteki. Liczę przy lekarstwie za koreczek markę, za etykietkę 3 marki i gwiżdżę na wszystko, bo wiem, że mi żaden nowy konkurent nie przybędzie.

Różyca u świń.

Z powodu ciągłej niepogody pojawia się tego roku różyca u świń daleko częściej niż w innych latach. Zaraza ta rozszerzyła się przeważnie z powodu jej zatajenia, właściciele takich świń nie zgłaszali ich do urzędów, lecz sprzedawali je rzeźnikom lub sami je dobijali a na tej drodze dostały się zarazki do innych gospodarstw. Rozszerzenie się tej zarazy powodowała także często nieznajomość należytego obchodzenia się z czarnym dobytkiem, nieodpowiednie urządzanie chlewków i podawanie niewłaściwej karmy świniom. W razie zaś pojawienia się choroby nie zachowano konieczną czystość i ostrożność i odkażenie zarażonych chlewków.

Dalszy spadek korony.

Nasz korespondent wiedeński (C) telefonuje: Z Zurychu donoszą dzienniki wiedeńskie, że na tamtejszej giełdzie ralacya wiedeńska spadła do 11 i pół centimów za koroną. Tak nisko korona stała dotychczas tylko raz, mianowicie 31 lipca. Od tego czasu dewizy wiedeńskie podniosły się, aż teraz spadły znowu.

Przędzalnie i tkalnie w Łodzi uruchomiają swe warsztaty.

Z Łodzi donoszą:

Dotąd w przemyśle łódzkim uruchomione zostały następujące fabryki: Schelbiera 16.000 wrzesion zatrudnia 500 robotników, Gajem 1000 wrzecion 400 robotników, Gromana 7000 wrzecion 650 robotników, Hofrichtera 3000 wrzecion, Kissetta manufaktura 5000 wrzecion, Eisenhana 6000 wrzecion, Estera 2000 wrzecion, ogółem 60.000 wrzecion, które wyprodukowały dotąd około 400.000 funtów. Czynną jest także przedzalnia tkalnia w Moszczenie, która dotąd wyprodukowała dla wojska 30.000 arszynów płótna. Wszystkie wymienione fabryki wykonują zamówienia na potrzeby wojska.

Cukrownia w Chodorowie

ma zostać uruchomioną w przyszłym roku tj. na kampanię 1920/21. W tej sprawie zarząd cukrowni zaprosił okolicznych ziemian na konferencję, która odbędzie się w Chodorowie 20. bm. o g. pół do 12 w południe.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-08-1919