16 kwietnia 1921

Biznes

Przeciw katastrofie walutowej w Europie.

PAT donosi z Paryża: Najwyższa Rada ekonomiczna pod przewodnictwem ministra handlu Isaaca, wypowiedziała się za utworzeniem konferencyi ministrów skarbu Francyi, Anglii, Włoch i Belgii, w celu zapobieżenia przesileniem walutowym. Jednocześnie Bada postanowiła przedłużyć do dnia 1 sierpnia istnienie Komitetu centralnego dla dokonywania zakupów na wspólny koszt państw sprzymierzonych. Poza tern Rada oświadczyła, iż chce bezwzględnie uniknąć wszelkiego zbliżenia politycznego z rządem sowietów. Wykaz delegatów zaproponowanych przez Rosyę, ma poprzednio uzyskać zatwierdzenie sprzymierzeńców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-02-1921

Polska flaga handlowa.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 6 lutego (Z). Poseł polski w Norwegii zawiadomił rząd norweski, że Polska posiada własną banderę morską i statki polskie, które dotychczas krążyły po flagą angielską i amerykańską, odtąd zaopatrzone będą we flagę polską.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-02-1921

Poręba.

Warsztaty mechaniczne Poręba zakupione przez Stow. Mechaników mogą zatrudnić 1500 osób. Odlewania Poręby jest największa w Polsce. Obejmuje ona: odlewnię rur kanalizacyjnych, wytwórnię garnków żelaznych i emallernię, która przed wojną obsługiwała olbrzymi rynek wschodnio-europeiski i azjatycki. W odlewni znajduje się 8 kopulaków, 2 gruszki Bessemera W warsztatach mechanicznych przed wojną wyrabiano pędnie, obrabiano wielkie odlewy, budowano obrabjarki. Fotografia przedstawia stan warsztatów mechanicznych w chwili obecnej.

Świat, 04-12-1920

Upośledzonie drogomistrzów i wodomistrzów w Małopolsce.

Kiedy wszystkie karegorye funkcyoneruszów państwowych uzyskały w miarę zasobów państwa stosowne wynagrodzenie, jedni drogomistrze i wodomistrze do tej pory wyczekują uregulowania awansów i poborów służbowych. Chodzi tu o odpowiednie policzenia lat służby, przesunięcia do wyższych klas płacy, oraz o należne im z tego tytułu wyższe dodatki drożyźniane. Sadzimy, że zapomniano o nich na razie, a rząd, który urnie swych pracowników otaczać właściwa opieką, ureguluje sprawy i tych chwilowo zapomnianych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-02-1921

Spadek niemieckiej marki.

Nowy York, 1. 2. (Tel. wł.) Na tutejszej gleb Łzie na wiadomość o wynikach konferencji premierów zanotowano ogromny spadek niemieckiej marki.

 

Kurjer Poznański, 04-02-1921