16 lipca 1919

Biznes

Giełda warszawska.

Dnia 3 czerwca.

Giełda miała przebieg naogół ożywiony. Rosyjska waluta mocna, korony słabiej.

Głos Polski, 03-06-1919

Bierny opór firm pruskich w Borysławiu.

Lwów. (Tel. wł.) Jak donoszą pisma tutejsze, pruskie firmy naftowe w Borysławiu rozpoczęły próby biernego oporu przeciwko zarządzeniom polskiej komendy naftowej i usiłują pod rozmaitymi pozorami wstrzymać produkcyą.

 

Tak firma Fanto, stosują się do wskazówek z Budapesztu, oświadczyła, że wstrzymuje ruch na swoich szybach z powodu braku gotowizny w kasie oraz braku żywności dla robotników.

Z targu.

Niepewna pogoda wpłynęła ujemnie na targ wczorajszy, który nie wykazywał wielkiego ożywienia. Ulewny deszcz, padający co Par minut, rozpraszał kupczących i zmuszał ich do szukania schronienia w okolicznych bramach. W rynku pojawiło sie niezbyt wiele produktów, dużo było natomiast kwiatów, trochę zabawek, koszyków, a nawet łóżeczek dziecinnych i kapek z pręcia, na które po skończonej wojnie coraz wiekszy jest popyt. Targ skończył się wcześnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-05-1919

Wolny obrót handlowy międzydzielnicowy.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa 29 maja. Ministerstwo przemysłu i handlu zniosło rozporządzenie ograniczające wolny handel między dawnemi dzielnicami. Przepisy, odnoszące się do ograniczeń handlowych zewnątrz kraju pozostają nadal w mocy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1919

Uruchomienie przemysłu.

Nadeszły wiadomości, że właściciele firmy Tow. Akc. I. K. Poznański zamierzają już w sierpniu r. b. uruchomić swe fabryki (W fabrykach tych pracuje do 12 tys. ludzi). Oczekując na odtransportowanie 20 tys. bel. bawełny z Liverpoolu. Inne 20 tys. jest już w drodze.

 

Ziemia Lubelska, 27-05-1919