16 lipca 1919

Biznes

Miliardowy kredyt na uruchomienie przemysłu włókienniczego w Polsce.

Warszawa (PAT). „Monitor Polski” ogłasza warunki kredytu gwarancyjnego do wysokości 20 milionów angielskich funtów szterlingów dla polskich przemysłowców włókienniczych na zakupienie zagranicą surowców oraz potrzebnych artykułów technicznych dla uruchomienia przemysłu włókienniczego w Polsce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1919

Przeciw pijaństwu.

Naczelnik policji komunalnej wydał polecenie podległym mu organom aby dopilnowały, żeby nie sprzedano w restauracjach i cukierniach alkoholu, handel których został na okres poboru zabroniony.

 

Ziemia Lubelska, 20-05-1919

Kurs walut według wczorajszych

notowań giełdy warszawskiej”

Ruble carskie 117 mk.

Ruble dumskie 69.50 fen.

Korony 52 fen.

Franki duże 258,-

 

Ziemia Lubelska, 20-05-1919

Strajk piekarzy.

W dniu 19 bm. od rana zastrajkowali piekarze, żądając przyznania im wynagrodzenia w wysokości 400 koron tygodniowo, prócz otrzymywanego chleba w naturze.

 

Ziemia Lubelska, 20-05-1919

Giełda warszawska.

Dnia 14 maja.

Naogół giełda miała przebieg spokojny. Korony zwyżkowo. Waluta rosyjska z małym wahaniem.

Głos Polski, 15-05-1919