16 października 1919

Biznes

Odpadki skóry.

Z miarodajnych kół informują nas, iż firma Jakób Hupert, handel skór w Cieszynie, otrzymała w tych dniach 1 wagon odpadków skóry, które otrzymać może każdy potrzebujący do użytku własnego po cenie 8 do 26 K za 1 kg (według jakości) bez przekazów.

 

Gwiazdka Cieszyńska, 19-08-1919

Polska nafta dla Niemiec.

Radiotelegram stacyi poznańskiej donosi z Berlina: Ze strony niemieckiej będą niebawem wdrożone perkaktacye z przedstawicielami galicyjskich kopalń nafty, a uczestniczyć w nich będą przedstawiciele rządu polskiego i niemieckiego. Idzie o dowóz nafty, benzyny, smarów i parafiny do Niemiec.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-08-1919

Niebywały wzrost wartości.

Kolia pereł, którą przedstawia rycina została w roku 1824 nabytą za skromną sumę 2.500 franków. Od tego czasu wartość jej wzrosła w stosunku omal że nie geometrycznym, tak że w roku 1919 doszła do bajecznej cyfry 250.000 franków. Jeżeli tak dalej pójdzie, to za jakich kilkadziesiąt lat trzeba będzie skarbów najbogatszego nababa, aby tę pyszną riwierę nabyć.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-08-1919

Amerykańskie stosunki handlowe z Niemcami.

Z Bremy donoszą, że wedle otrzymanych tamże telegramów z Nowego Jorku, amerykański wojskowy zarząd handlowy ogłosił pozwolenie na stosunki handlowe z "dawnym wrogiem".

 

Od importu z Niemiec wykluczone farby i chemikalia, t. j. specyalności światowe Niemiec przed wojną, w którym to zakresie w Ameryce popowstawaly konkurencyjne fabryki własne.

Z Giełdy warszawskiej.

(Telef.) (Z). Na giełdzie w ubiegłym tygodniu zachodnie-europejskie walory były osłabione, Franki spadły, funty szterlingi z początku poszły w górę, w końcu ustaliły się na 98. Za dolary płacono około 21, ruble carskie bez zmiany, korony 513/4. Agio od marek spadło. Za 1000 marek niemieckich płacono 1290 marek polskich. Za 100 złotych marek płacono 1460 marek polskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1919