16 kwietnia 1921

Biznes

Zniżka na giełdzie berlińskiej.

Berlin, 2. 2. (Pat.) Dzisiejsza giełda walutowa pozostawała pod wrażeniem uchwal paryskich.. Położenie na targu dewiz było niepewne. Wszyscy chcą przeczekać czy zastrzeżenia zwłaszcza ze strony finansistów amerykańskich odnośnie do paryskich uchwal odniosą jaki skutek. W każdym razie po wczorajszej gwałtownej zwyżce zapanowała dzisiaj na targu dewiz znaczna zniżka. Nastrój był zresztą niepewny. rezerwowany. Na dzisiejszej giełdzie walut notowano: guldeny hol: 2160, franki belgijskie 467,50, kor. norweskie 1200, duńskie 1240, szwedzkie 1380, funty szterling. 241,50 dolary 64,37, fr. francuskie 445, fr. szwajcarskie 1325.

 

Kurjer Poznański, 04-02-1921

Z handlu.

W związku z nagłym spadkiem walu ty obcej wielu tutejszych kupców wstrzymuje się od większych tranzakcji handlowych. Spodziewane jest obniżenie cenna artykuły spożywcze: kaszę, a szczególnie na ryż.

 

Kurjer Częstochowski, 04-02-1921

Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Handlu i i Żeglugi.

Żegluga w Polsce jest w stadjum tworzenia swoich podstaw rozwoju. Za rozbiorów inicjatywa prywatna musiała ciężko walczyć o najdrobniejszą koncesję w tym kierunku. A jednak już w 1911 roku udało się uzyskać od rządu rosyjskiego pozwolenie na utworzenie Spółki Akcyjnej p. f. „Warszawskie Towarzystwo Akcyjne dla Handlu i Żeglugi". Dnia 22 września tegoż roku został zatwierdzony przez władze Statut Towarzystwa. Kapitał zakładowy wynosił 1.000.000 rb.

 

Towarzystwo postawiło sobie za zadanie załatwianie wszelkich czynności, wchodzących w zakres żeglugi, ekspedycji transportów i budowania środków wodnej lokomocji. Wojna zahamowała chwilowo działalność Towarzystwa. W 1919 roku podjęto jednak na nowo z całą energją pracę.

 

Kapitał zamieniono na 2.160.000 marek polskich. W październiku 1919 roku akcjonarjusze dopłacili do tego kapitału 340.000 marek polskich, wobec czego każda akcja I emisji wynosiło 250 marek wartości nominalnej. Równocześnie powiększono kapitał Towarzystwa do 16.000.000 marek. W kwietniu zaś 1920 r. podniesiono kapitał do 30.000.000 marek polskich.

 

Na walnem zgromadzeniu w czerwcu r. b. Towarzystwo postanowiło powiększyć kapitał do 90.000.000 marek, drogą dwóch nowych emisji — po 30.000.000 marek, z których pierwsza emisja wejdzie w czyn przed końcem bieżącego roku; druga zaś wypuszczoną będzie według programu, po zużytkowaniu pierwszej na inwestycje Towarzystwa.

 

W tym czasie Towarzystwo nabyło przedsiębiorstwo żeglugowo - transportowe pod firmą „Maurycy Fajans". Tabor żeglugowy tej firmy, warsztaty, przystanie, nieruchomości przeszły w posiadanie Towarzystwa. Intensywną działalność organizacyjną rozwinięto i w kierunku ekspedycyjnym. Nabyto firmy ekspedycyjne: 1) Henryk Lilpop i S-ka; 2) Leon Rappaport i S-ka; 3) M. Mitnicki i S-ka. Firma L. Rappaport pracowała,na gruncie łódzkim. Nabywając ją, Towarzystwo zdobyło oparcie w centrum nowego przemysłu i przejęło w posiadanie bardzo obszerne magazyny tej firmy. Firma M. Mitnicki i S-ka prowadziła duże interesy transportowe w Zagłębiu Sosnowieckiem. Zdobycie tej firmy dało Towarzystwu oparcie w Sosnowcu.

 

W roku 1919 Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Handlu i Żeglugi zreorganizowało się gruntownie na nowo do podjęcia wszyststkich tych zadań, które stoją obecnie przed polskim handlem. Centraja | mieści się w Warszawie, przy ul. Nowy-Świat 35. Założono oddziały w Gdańsku, Lodzi, Sosnowcu, Tczewie, Włocławku i Mławie. Powstały również placówki zagraniczne: w New-Yorku, Londynie, Liverpoolu i Paryżu.

 

Towarzystwo posiada własne przystanie wzdłuż Wisły i place wyładunkowe, oraz własne warsztaty dla budowy i reparacji statków przy ulicach Solec JŃs 8 i Bugaj M 10 w Warszawie. Przygotowano również obszerne składy w Warszawie, Płocku, Włocławku, Wyszogrodzie, Puławach i Gdańsku, w celu warrantowania towarów powierzonych Towarzystwu. Obecnie na nieruchomości przy ulicy Rybaki JMs 14 i 16 w Warszawie rozpoczęto budowę magazynów warrantowych, na placu 65 metrów szerokości i 150 metrów długości o płaszczyźnie ogólnej 8.000 metrów kwadratowych, mających pomieścić 750 wagonów ładunku.

 

Magazyny te będą połączone z bulwarem do ładowania i wyładowywania towarów. Towarzystwo stara się również o połączenie składów tych odnogą kolejową z magistralami.

 

W warsztatach przy ulicy Solec N 8 pod kierownictwem inż. Edwarda Fajansa, kończy się budowa dwuch nowych parostatków: „Polska" i „Francja". Każdy z tych statków ma długości 61 i szerokości 6 metrów. Nowe te parowce podobne są do znanego typu statku „Pan Tadeusz", który Niemcy zatopili podczas pełnienia służby samarytańskiej pod Dęblinem. : Warsztaty te w roku bieżącym powiększyły tabor Towarzystwa o dwa nowe statki ładunkowe, o pojemności 350 tonn każdy.

Konferencya handlowa w Bazylei.

Warszawa. PAT. W Bazylei rozpocznie się 6 marca konferencya transportowo-taryfowa, na której interesy rzadu polskiego reprezentować będzie p. Skrzyński poseł polski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-02-1921

Notowania giełdy zbożowej w Poznaniu

z dnia 27. stycznia 1921.

(Ceny za 50 kg. w ładunkach wagonowych)

Kurjer Poznański, 28-01-1921