16 października 1919

Biznes

Żydowsko-amerykański Bank w Polsce.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa. 8 sierpnia. (Z). Senator Morgenthau w prywatnej rozmowie oświadczył, że kapitaliści amerykańscy otworzą w Warszawie wielki Bank, do którego Żydzi będą przyjmowani bez ograniczenia. Będzie to żydowsko-amerykański Bank w celu popierania interesów żydowskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1919

Katowice. Liche czasy.

Katowice tow. akcyjne kopalń i hut. Które w zeszłym roku wypłaciło jeszcze swym członkom 12 procent dywidendy, w tym roku żadnej dywidendy nie wypłaci.

 

Dziennik Śląski, 09-08-1919

Sosnowiec. (Stan przemysłu).

Według sprawozdania inspektora pracy,18 obwodu za 2-gi kwartał 1919 r. w Dąbrowie. w części pow. będzińskiego i w pow. olkuskim było w tym okresie czynnych 133 fabryki, a w tej liczbie kopalń węgla 52, kopalń rudy żelaznej 2, kopalń galmanu 2. płuczka galmanu 1, hut cynkowych 2, fabryk maszyn 2. cementu 6, papieru 4, szkła 2, przetworów chemicznych 2, lin. drutu i gwoździ 2. cegielni parowych 9, młynów parowych i elektrycznych 9, tartaków parowych 7 i innych fabryk. browarów, drożdżowni, przędzalni, wapienników itd. 22.

 

Dziennik Śląski, 05-08-1919

Misya norweska w Polsce.

Minist. Spraw zagranicznych dowiaduje się z dobrze poinformowanego źródła o wyjeździe do Polski w pierwszej połowie sierpnia b. r. delegacyi norweskiej, mającej na celu zbadanie możliwości nawiązania bezpośrednich stosunków handlowych między Polską a Norwegią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-08-1919

Cukier amerykański.

Nar. Listy" donoszą, że cukier amerykański będzie stanowić wielka konkurencyę dla cukru europejskiego, czeskiego i niemieckiego. W Danii kilogram amerykańskiego cukru kosztuje 1 kor. duńską, a więc znacznie taniej aniżeli cukier środkowo-europejski. Byłoby wskazanem, aby postarano się dla Polski o cukier amerykański.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-08-1919