16 kwietnia 1921

Biznes

Z eksportu amerykańskiego

Waszyngton. PAT. Ag. Havasa donosi: W r. 1920 eksport przekroczył sumę 8 miliardów dolarów, import zaś wynosił w tym samym roku pięć i jedna czwarta miliarda.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-01-1921

Robotnicy amerykańscy zgodzili się na obniżkę zarobków.

Nowy Jork (PAT). Liczne gałęzie przemysłu obniżyły płacę robotników. W przemyśle tkackim, w którym redukcya wynagrodzenia wynosi 22 i pół procent, robotnicy przyjęli nowe warunki, chcąc w ten sposób uniknąć zamknięcia fabryki. Ceny poszczególnych artykułów spadły znacznie. W Stanach Zjednoczonych świętuje przymusowo więcej, niż dwa miliony robotników.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-01-1921

Fabryka tekstury smołowcowej, asfaltu i wyrobów korkowo-izolacyjnych A. Hahn et. Co.

W sierpniu r. b. zmarł po dłuższej chorobie serca ś. p. Alfred Tahn, właściciel i założyciel znanej firmy w naszej stolicy „A. Tahn et Co".

Firma ta obejmuje fabryki tektury smołowcowej, asfaltu i wyrobów korkowo—izolacyjnych i zaznaczyła swą działalność doskonałością swoich wyrobów, cieszących się powszechnem uznaniem zarówno w kraju, jak i w b. cesarstwie rosyjskiem. Trwałość towaru, sumienność w wykonaniu powierzanych sobie robót dekarskich, wreszcie wprowadzenie ważnego poza umiłowaną przez fabrykantów i rolników papą smołowcową— działu wyrobów korkowo-izolacyjnych pozwoliły na rozszerzenie terenów działalności tak w centrali warszawskiej jak i w oddziale łódzkim oraz fabryce Rostowskiej, toteż klijentela nie przestawała darzyć i właściciela i całego zespołu licznych pracowników firmy swojem zaufaniem.

Rzeźnia miejska.

W rzeźni miejskiej zabito od d. 1 do 3 stycznia r. b. 120 krów, 46 cieląt i 37 świń.

 

Dziennik Białostocki, 21-01-1921

Przeciw spoczynkowi niedzielnemu.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Premierowi Skulskiemu przedstawiła się wczoraj delegacya żydowskiego związku kupców i prosiła go o poprawki ustawy o spoczynku niedzielnym.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-01-1921