21 sierpnia 1919

Biznes

Liczba bezrobotnych w b. Królestwie

wynosiła do d. 17 maja, wedle regestracyi państwowych urzędów pracy: 419.491 osób. Z tego na Warszawę wypada 93.467 ludzi, na Łódź – 100.322.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-06-1919

4000 cukierników łódzkich bez pracy.

Z powodu zakazu wypiekania ciastek 4000 cukierników znalazło się bez pracy. Stow. Czel. Cukierniczych dopomina się przywrócenia wypieku ciastek, a natomiast zastanowienia sprzedaży alkoholu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-06-1919

Ceny żelaza.

Rada Narodowa Ks. Cieszyńskiego ustanowiła z dniem 1. maja b. r. następujące ceny żelaza:

za 100 kg. wagon loco stacya huty, gotówką, bez skonta.

Zajęcie na rzecz wojska paszy, ściółki i jarzyny twardej.

Rozporządzeniem ministeryalnem z 22. maja b. r. („Monitor” nr. 117) zarządzono zajęcie na rzecz wojska paszy i twardej jarzyny, pochodzących ze zbioru roku gosp. 1918/1919 względnie z lat poprzednich.

W szczególności ulegają zajęciu: pasza treściwa: owies, jęczmień, nasiona łubinu, seradeli i peluszki oraz poślad wszelkiego rodzaju;