14 sierpnia 1922

Biznes

I tak źle dla kupującego i tak niedobrze [satyra]

- Ile za jajko?

- Sto marek.

- O rety! Dlaczego tak drogo?

- Dolary spadli a ja ich mam w komorze dwie skrzynie, więc muszę sobie na czemś odbić.

Mucha, 05-11-1921

Związek restauratorów i konsument [satyra]

- Co powiadasz gościu, że z powodu podniesienia się marki powinny obecnie obiady stanieć? To ty nie wiesz o tem, że moi związkowcy mają dopiero po pięć kamienic każdy, a chcą mieć po dziesięć?

Mucha, 11-11-1921

Trust wódczany powstaje w Polsce.

Z Warszawy telefonuje nasz korespondent (Z): Wielkie fabryki wódek i likierów w całej Polsce zamierzają połączyć się w trust, którego pierwszem zadaniem będzie obrona interesów z trustowych przedsięwzięć wobec konkurencyjnej akcyi małych fabryk. Jednem z pierwszych zamierzeń nowego trustu jest znaczne obniżenie cen wódek i likierów, celem uniemożliwienia współzawodnictwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921

Kraków stolicą przemysłu górnośląskiego i dąbrowskiego.

Nasz korespondent (Z) telefonuje: Jak słychać przemysł górnośląski i dąbrowski nosi się z zamiarem przeniesienia swych biur centralnych do Krakowa. Na przeszkodzie stoi brak pomieszczeń, który jednak może być usunięty, gdyż z wiosną zamierzają niektóre dyrekcye budowę własnych gmachów. Przeniesienie to miałoby dla dalszego rozwoju Krakowa wprost niesłychane znaczenie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921

Fluktuacya marki niemieckiej od 31 grudnia r. z. do 3 listopada r. b.

Powyżej zamieszczamy tabelę graficzną, przedstawiającą fluktuacyę karkołomna marki niemieckiej, mającą w dalszym ciągu tendencyę zniżkową. Na tabeli powyższej zaznaczony jest kurs marki według dat i miesięcy. Marka niemiecka notowana 31 grudnia 1920 r. na 23 centimy, po 10-cbt miesiącach fluktuacyi, spadła 14 października roku bieżącego do 10-ciu centimów. W tym momencie rozstrzygnięcie sprawy górnośląskie spowodowało nową zniżkę marki niemieckiej, której kurs 18 października roku bieżącego spadł z 10-ciu na 7 centimów. Zagraniczne kola finansowe zapatrują się na przyszłość marki niemieckiej bardzo pesymistycznie.