16 października 1919

Biznes

Marki niemieckie na giełdzie paryskiej.

Wied. biuro koresp. donosi z St. Germain: Dekret z dnia 26 listopada 1918, zakazujący przywozu pieniędzy niemieckich do Francyi, został zniesiony. Oczekuje się notowań kursów marki na giełdzie paryskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-08-1919

Wielka akcja dla uruchomienia przemysłu w Polsce.

L'Information” potwierdza wiadomość, iż przy współudziale fabryki Creuzota nastąpi uruchomienie przemysłu fabrycznego w Polsce w drodze utworzenia polskiego towarzystwa o kapitale zakładowym 50,000.000 marek polskich z prawem wydania obligacji na 150,000.000 mk.

 

Ziemia Lubelska, 02-08-1919

Uruchomienie huty w Częstochowie.

Warszawa. (PAT). Naczelnik państwa otrzymał następującą depeszę: Mamy zaszczyt zawiadomić, że w Hucie Częstochowa Handtke dziś o godzinie 2-giej został uruchomiony pierwszy wielki piec w Zjednoczonej Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Huta Handtke, Częstochowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-07-1919

Angiel. kopalnie węgla zostaną wkrótce upaństwowione!

Petit Parisien” donosi z Manchester, że w całym obszarze Lankshiry zamknięto przędzalnie. Z Brookfort wydalono 30.000 robotników. Bonar Lawe dał górnikom słowo, że kopalnie węgla będą upaństwowione w najbliższym czasie. Wskutek tej obietnicy część górników wróciła do pracy, ale część dalej strajkuje. W projekcie upaństwowienia kopalni upatrują początku wielkiej socjalizacji w Angliji.

 

Ziemia Lubelska, 02-08-1919

Dalszy spadek korony.

Z Zurychu donoszą, że korona znowu tam spadła i notowano ją 12.50 centymów. Korona niem. austr. stemplowana stała trochę wyżej, niestemplowana trochę niżej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1919