30 września 1923

Biznes

Marka polska

na giełdach światowych.

(Oryginalne telegramy "Il. Kuryera Codz.")

Z dnia 24 sierpnia

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-08-1922

Cena chleba w Wiedniu.

Po 21 b. m. cena za 1 kg. chleba razowego będzie wynosiła w Wiedniu 4200 k.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Potworna panika na giełdzie w Berlinie

Berlin (AW) Giełda berlińska była w sobotę terenem burzy i paniki. Spadek kursu marki powtórzył się w bardzo zaostrzonem tempie. Pamimo tego że giełda berlińska jest w sobotę otwarta tylko dla handlu dewizami, przejściowy kurs dolara notowano 650. Wieczorem nadeszła wiadomość z Nowego Jorku, że tam kurs notowano 656.

 

Panika doszła do zenitu, rzucono się do wykupna towarów w składach, a szczególnym popytem cieszyło się sukno i konfecye. Za 20-markówkę w złocie płacił bank państwowy 2000 marek w papierze. W kołach finansowych panuje przekonanie, że nieograniczony handel dewizami prowadzi do nadużyć i spekulacyi. Koniecznem jest netychmiastowe zarządzenie środków ochronnych.

 

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922

Emisja pieniędzy niemieckich.

W drugim tygodniu sierpnia bank Rzeszy niemieckiej emitował nowych znaków papierowych na 6308.4 miljonów marek.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Giełda warszawska.

Waluty zagraniczne początkowo silniejsze, pod koniec zebrania spadły. Dolary 5.600, franki 468, marki niemieckie 12.50, Londyn 25.150, korony austryackie 0.19, Milionówki nie robiono.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-07-1922