16 lipca 1919

Biznes

Racibórz. Wielka fabryka czekolady

Sobczyka ograniczyła bardzo pracę z powodu braku surowców, i liczą sie z możliwością całkowitego zamknięcia tej fabryki, jeżeli dowóz surowców ze zagranicy w najbliższym czasie sie nie poprawi.

 

Dziennik Śląski, 03-07-1919

Targ wczorajszy

był niezwykle ożywiony z powodu tlumnego przybycia wieśniaków z produktami. Pojawiło się bardzo wiele masła i drobiu, sprzedawano także dużo zboża. Niestety ceny nie wykazują dotychczas żadnej tendencyi zniżkowi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-07-1919

Nadmiar masła w Danji.

Z Kopenhagi donoszą: Danja cierpi obecnie na nadprodukcję masła, Anglja nie chce robić zakupów, ceny duńskie są bowiem podług niej zbyt wysokie. Norwegja otrzymuje tańsze masło z Ameryki, Szwcja produkuje sama dosyć na własne potrzeby. W Danji dziś leży na składzie 100.000 beczułek masła, które ulegnie zepsuciu, jeśli nie dojdzie z Anglją do porozumienia.

 

Ziemia Lubelska, 01-07-1919

Bawełna.

Łódź, 3.7 (PAT) Dzienniki tutejsze donoszą, że wczoraj przywieziono pierwszy transport bawełny z Gdańska w ilości 38 wagonów. Transport ten zostanie rozdzielona pomiędzy fabrykantów. Prócz tego sygnowano już dalsze dwa pociagi przeznaczone dla Łodzi.

 

Ziemia Lubelska, 03-07-1919

Ruch na giełdzie warszawskiej.

Korony trzymają się dość mocno.

W ubiegłym tygodniu były transakcye na giełdzie warszawskiej dość znaczne. Szczególnie waluty były przedmiotem dużych obrotów. Ruble spadły. Waluty wschodnio-europejskie były tańsze. Korony trzymają się dość mocno przy końcu tygodnia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1919