1 grudnia 1921

Biznes

Zaraz przywozu towarów zbytkowych nadal utrzymany.

E. E. donosi z Warszawy. Ze sfer rządowych komunikują, iż nawet po całkowitej likwidacyi urzędów przywozu i wywozu, listy towarowe, których przywóz jest zakazany zostaną utrzymane. Wobec tego przywóz towarów zbytkowych z zagranicy do chwili poprawy waluty polskiej i unormowania bilansu handlowego nie będzie dozwolony.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Zapisy na pożyczkę państwową przedłużone.

(PAT). Urząd potyczek państwowych podaje do wiadomości, że zapisy na 5 proc. długoterminową pożyczką państwową z 1920 r. zostały przedłużane do dnia 31 lipca r. b.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Wstrzymanie likwidacyi wylęgarni drobiu w Krakowie.

Komisya demobilizacyjna wezwała ministra handlu i przemysłu do spowodowania, aby dowództwo okręgu gen. krak. wstrzymało likwidacye wielkiej wylęgarni drobiu i królików w Krakowie i oddało ją czynnikom fachowym, w szczególności sekcyi hodowlanej Tow. roln. w Krakowie drogą sprzedaży.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Przemysłowcu polscy chcą jechać do Rosyi.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Pol. Press. donosi: Przedstawiciele polskiego handlu i przemysłu zwrócili uwag, sfer rządowych, w jaki sposób byłby możliwy wyjazd do Rosyi celem zbadania miejscowych stosunków dla nawiązania interesów handlowych. W odpowiedzi rząd zaznaczył. Ze prawo udzielania pozwoleń na wyjazd do Rosyj sowieckiej przysługuje jedynie dyplomatycznemu sowieckiemu przedstawicielstwu w Warszawie, którego na razie jeszcze niema. Do tego więc czasu sprawa mysi pozostać w zawieszenia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Sprzedaż cukru za maj.

Od poniedziałku 27 b. m. rozpocznie się sprzedaż cukru żółtego na kupony majowe legi. zbior. w ilości po 400 gr. na osobę w cenie po 82 Mk za 1 kg. t. j. 32 Mk 80 fen. za 400 gr. Cukier za czerwiec będzie wydawany w dniach najbliższych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921