27 września 1922

Biznes

Trust wódczany powstaje w Polsce.

Z Warszawy telefonuje nasz korespondent (Z): Wielkie fabryki wódek i likierów w całej Polsce zamierzają połączyć się w trust, którego pierwszem zadaniem będzie obrona interesów z trustowych przedsięwzięć wobec konkurencyjnej akcyi małych fabryk. Jednem z pierwszych zamierzeń nowego trustu jest znaczne obniżenie cen wódek i likierów, celem uniemożliwienia współzawodnictwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921

Fluktuacya marki niemieckiej od 31 grudnia r. z. do 3 listopada r. b.

Powyżej zamieszczamy tabelę graficzną, przedstawiającą fluktuacyę karkołomna marki niemieckiej, mającą w dalszym ciągu tendencyę zniżkową. Na tabeli powyższej zaznaczony jest kurs marki według dat i miesięcy. Marka niemiecka notowana 31 grudnia 1920 r. na 23 centimy, po 10-cbt miesiącach fluktuacyi, spadła 14 października roku bieżącego do 10-ciu centimów. W tym momencie rozstrzygnięcie sprawy górnośląskie spowodowało nową zniżkę marki niemieckiej, której kurs 18 października roku bieżącego spadł z 10-ciu na 7 centimów. Zagraniczne kola finansowe zapatrują się na przyszłość marki niemieckiej bardzo pesymistycznie.

Operacye Stinnesa.

(Wir) „Abandztg.” donosi, ze Sitnnes nawiązał bliższy kontakt z właścicielami kopalń belgijskich w Anglii, celem wznowienia przedwojennego obrotu węglem i chemikaliami między Niemcami a Anglią. Podobne nawet Sitnners zakupił już większe ilości węgla angielskiego dla Niemiec.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1921

Wzrost cen z Niemczech.

Berlin, 4. 12. (Pat.) Według obliczeń państwowego urzędu statystycznego cena produktów podniosła się w listopadzie w państwie niemieckiem o 25%.

 

Kurjer Poznański, 06-12-1921

Kapitał belgijski i francuski w Łodzi.

(Telegram wł. „Ilustr. Kuryera Codz.”)

Berlin, 27 listopada. Pisma niemieckie donoszą, że kapitaliści niemieccy wycofali przeważnie swoje udziały z fabryk tekstylnych w Łodzi i okolicy a w ich miejsce przystąpili jego udziałowcy kapitaliści francuscy i belgijscy. To ostatnie udziały są bardzo znaczne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921