27 września 1922

Biznes

9 marek za jajo.

Ministerstwo aprowizacyi przysłało wydziałowi aprowyzacyi jaja, które mają być sprzedawane po 9 marek za sztukę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Wielkie podkłady węgla.

W gubernii charkowskiej odkryto wielkie pokłady węgla kamiennego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Uruchomienie przemysłu tytoniowego.

Przy pomocy posłów wielkopolskich udało się naszym fabrykom papierosów osięgnąć te same warunki, w jakich rozwijać się mogą fabryki odnośne w reszcie Polski. Wykazało się przy odnośnych staraniach w Warszawie, że wina gorszego potraktowania fabryk wielkopolskich nie spotyka, jak podnoszono referenta Ministerstwa b. dz. pr. Dr. Wnęka, a jedynie p. Mikuleckiego z Min. Skarbu w Warszawie. Wobec sprawiedliwego załatwienia sprawy fabryki wyrobów tytoniowych dziś rozpoczęły znów pracę.

 

Kurjer Poznański, 15-11-1921

Nieznaczna zniżka pieczywa.

Jak się dowiadujemy od dzisiaj cena jasnego chleba żytniego wynosić będzie zamiast dotychczasowej 130 Mk za 1 kg – 125 Mk. chleba ciemnego zamiast 105 Mk – 100 Mk. a bułka 6 dkg zamiast 15 Mk – 14 Mk.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1921

Pustki w hotelach.

Skończyły się dobre czasy dla portyerów hałdowych. Zastój handlowy, wywalany zwyżka naszej waluty, spowodował ograniczenie zakupów, a tern samem wstrzymał przyjazd tak interesentów, jak również podróżujących handlowych. Przepełnione dotychczas hotele świecić zaczynają pasikami, a nieszczęśliwych portyerów czeka los, jaki spotkał wszelkich spekulantów, którzy wyzyskiwali przykrą sytuacye. Warszawscy portyerzy nie dali jeszcze za wygraną, żądając pomimo tego w hotelach drugorzędnych po 2.000 Mk za udzielenie pokoju, w pierwszorzędnych zaś wyższych sum. Podobnie także poznańscy ich koledzy, aczkolwiek trochę więcej skromni w wymuszeniu, chcieli nadal prowadzić to rentowne rzemiosło, jednakowoż zarządzone energiczne rewizye przez organa walki z lichwą poczęty krzyżować ich plany. Należy zwrócić się z apelem do podróżującej publiczności. ażeby wstrzymała się z wypłatą hotelowych łapówek.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1921