18 sierpnia 1922

Biznes

Ceny manufaktury spadły o 25 proc.

Warszawa (PAT) Jak podają dzienniki, w związku ze spadkiem obcych walut cany manufaktury spadły o 25 proc., dalszy spadek spodziewany.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-10-1921

Dalszy spadek dolara w Warszawie.

Warszawa (PAT). Na giełdzie oficyalnej notowano dzisiaj spadek koron dolara o 200 punktów.

 

(Z) Na czarnej giełdzie warszawskiej wstrzymano ale dzisiaj od większych transakcyi. Przypuszczają, że stoi stoi to w związku za sprawą górnośląska. Z powodu święta żydowskiego panował ruch bardzo słaby, waluty wykazywały tandecya zniżkową.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1921

Z ruchu zarobkowego.

Prócz strajku dekarzy mamy „w projekcie” strajk murarzy, którzy żądają podwyżki 30%, poczas, gdy przedsiębiorcy ofiarują 25%.

 

Kurjer Poznański, 14-10-1921

Panika finansowa w Wiedniu.

Wiedeń (EE). Na tle pogłoski o nowych planach rządu dążących do polepszenia kursów i waluty wybuchła w Wiedniu panika finasowa. Bankom i kasom oszczędności grozi run.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1921

Giełda zbożowa.

Gdańsk, 12. X. (Pat). Pszenica 200, żyje 200. Tendencja spokojna.

 

Kurjer Poznański, 14-10-1921