28 stycznia 1922

Biznes

Nasz korespondent z Bielska przesyła nam próbkę sukna wojskowego, które, według oświadczenia fabrykantów w Bielsku, zostało zamówione przez Departament gospodarczy M. S. W. w ilości 650.000 metrów po cenie 880 Mk 92 len. za 1 metr dla celów żołnierskich, obecnie zaś sukno to sprzedają magazyny oficerskie w koszarach Sobieskiego po cenie 1660 Mk za 1 metr czyli o 779.09 drożej na metrze aniżeli M. S, W. zapłaciło fabrykantom w rzeczywistości.

E. E. donosi z Warszawy. Ze sfer rządowych komunikują, iż nawet po całkowitej likwidacyi urzędów przywozu i wywozu, listy towarowe, których przywóz jest zakazany zostaną utrzymane. Wobec tego przywóz towarów zbytkowych z zagranicy do chwili poprawy waluty polskiej i unormowania bilansu handlowego nie będzie dozwolony.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Pol. Press. donosi: Przedstawiciele polskiego handlu i przemysłu zwrócili uwag, sfer rządowych, w jaki sposób byłby możliwy wyjazd do Rosyi celem zbadania miejscowych stosunków dla nawiązania interesów handlowych. W odpowiedzi rząd zaznaczył. Ze prawo udzielania pozwoleń na wyjazd do Rosyj sowieckiej przysługuje jedynie dyplomatycznemu sowieckiemu przedstawicielstwu w Warszawie, którego na razie jeszcze niema. Do tego więc czasu sprawa mysi pozostać w zawieszenia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

(PAT). Urząd potyczek państwowych podaje do wiadomości, że zapisy na 5 proc. długoterminową pożyczką państwową z 1920 r. zostały przedłużane do dnia 31 lipca r. b.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921

Komisya demobilizacyjna wezwała ministra handlu i przemysłu do spowodowania, aby dowództwo okręgu gen. krak. wstrzymało likwidacye wielkiej wylęgarni drobiu i królików w Krakowie i oddało ją czynnikom fachowym, w szczególności sekcyi hodowlanej Tow. roln. w Krakowie drogą sprzedaży.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1921