28 czerwca 1922

Biznes

Drastyczny pasek zbiorami rolniczemi.

Z Warszawy donosi telefonem od naszego korespondenta (Z). „Robotnik” donosi: Pułkownik armii polskiej Konstatny hr. Przewdziecki sprzedał całe tegoroczne zbiory ze swojego majątku handlarzowi Zingerowi za 1,600.000 marek. Na drugi dzień Zinger odsprzedał te zbiory dostawcy 2-giej armii za 5,000.000 marek.

 

Tak się robi pasek cudzym kosztem i na cudzej głupocie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1921

Podwyżka cen węgla w Niemczech.

Rząd niemiecki zaaprobował podwyżkę cen węgla, wynoszącą 21 marek na tonie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1921

Wolny handel między Poznańskiem a resztą Rzplitej.

(E.E.) Minister byłej dzielnicy pruskiej, dr Trzciński wydał rozporządzenie, wprowadzające wolny obrót handlowy między Poznańskiem a resztą Rzeczypospolitej. Odtąd kontroli ma podlegać tylko obrót cukrem, solą, spirytusem i tytoniem, oraz obrót towarowy z zagranicą.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1921

Lux ex Siberia [satyra]

Japończyk. - Jam nie Kołczak, ani Wrangel. Jak wytnę w twój domek z kart, to się rozleci na cztery wiatry.

Mucha, 15-07-1921

 

Katastrofalny stan przemysłu żelaznego w Czechach.

Praga, 20 sierpnia. Czeski przemysł żelazny przechodzi obecnie bardzo dotkliwe przesilenie z powodu drożyzny węgla oraz niemożliwości eksportu za granicę, udaremnionego przez lepszy i tańszy przemysł niemiecki. Zakłady praskiego tow. żelaznego w Przerowie na razie zostały zamknięte, wielkie piece pogaszone, robotników wydalono na razie na 2-miesięczny bezpłatny urlop, faktycznie wyrzucono ich na bruk. Również ograniczono produkcyę w hutach we Witkowicach pod Mor. Ostrawą, gdzie także znaczną liczbę robotników usunięto. Rokowania z legacyą bolszewicką we Witkowicach nie do-prowadziły do żadnego rezultatu.