28 stycznia 1922

Biznes

„Morgenzeitung” donosi o wielkim zastoju przemysłowym w Słowacyi. Fabryki bądź zatrzymują swoją działalność, bądź też znacznie ją ograniczają. Wkrótce ma być wstrzymana praca w fabryce chustek w Sillain. Fabryka ta już zredukowała swój personat robotniczy do potowy. Fabryka tkacka tudzież fabryka papieru w Rosenbergu mają zupełnie zawiesić pracę. Rząd czeski zwołał z tego powodu ankietę słowackich przemysłowców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1921

Czeski plan żywnościowy polega na zamiarze oddania do wolnego handlu dwóch trzecich tegorocznych zbiorów żniwnych, podczas gdy jedna trzecia będzie zarekwirowana dla zaaprowizowania najbiedniejszej warstwy ludności. Urzędy gospodarczy i walki z lichwą będą utrzymane nadał.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1921

Ryga, 12. 6. (Pat.) Giełda: Funty 1875, dolary 495, franki 39, szwedzkie korony 110, duńskie 85, ostruble 15, marki niem. 7,60, fińskie 8.75, estońskie 1.30, polskie 0.38, lot. franki złote 98.

 

Kurjer Poznański, 14-06-1921

Min. poczt i tel. upoważniło ekonomaty pocztowe do sprzedaży znaczków pocztowych tek opłaty, jakoteż i dopłaty do celów filatelistycznych, krajowym firmom handlowym wyłącznie znaczkami, kraj. stow. fijatelistycznym oraz poszczególnym filatelistom na zasadzie każdorazowego zezwolenia Dyrekcyj poczt i telegrafów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-06-1921