21 listopada 1917

Nietonące okręty

Koalicya wynalazła lekarstwo na łodzie podwodne. Nowy środek nie działa wprawdzie radykalnie, jak n. p. trucizna, która — według oświadczeń angielskich ministrów z lutego b. r .
— miała w ciągu dwóch tygodni zupełnie wygubić łodzie podwodne, środek ten jest nieco powolniejszy, ale za to ma być całkiem pewnym medykamentem. W założeniu swem nie opiera się on na metodzie obrony bądź co bądź zawsze mniej lub więcej niepewnej, lecz na absolutnej defenzywie. Mianowicie chodzi tu o zbudowanie wyłącznie nietonących okrętów.
Włoski inżynier Umberto Puglieze skonstruował parowiec transportowy o 10.300 tonach pojemności wody, a taki, że nie może zatonąć. Wynalazek ten — jak podaje „Corriere della Sere“. przyjęło władnie włoskie ministerstwo marynarki.
Konstrukcya wynalazku opiera się na tym pomyśle, aby

Surowica przeciw szkarlatynie

Dwaj lekarze szwedzcy dr Kling i dr Vadfeidt wynaleźli nową metodę leczenia szkarlatyny przy pomocy surowicy.
Jak dotychczas mieli do czynienia z 237 ciężkimi wypadkami choroby i we wszystkich z dodatnim rezultatem. W początkach wielkiej epidemii w ubiegłym roku umierało na szkarlatynę ogółem 60 osób na każde sto ciężko chorych, obecnie zaś przy stosowaniu surowicy liczba wypadków śmierci w tej chorobie zmalała do 7.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Alkohol w zastosowaniu u kur.

Francuski hodowca drobsu konstztutje w jednym z fachowych pism, że kury, ktirym się daje wino do picia składają częściej jaja. Tuzin półtorarocznych kwok podzielono na dwie części. W pierwszym oddziale każda kura otrzymywała następujące pożywienie: rano 60 gramów zboża, w poludnie 100 gramów gotowanych ziemniaków, a wieczorem 50 gramów chleba z dowolną ilością sałaty. Drugich 8 kur otrzymywało to samo pożywienie dzienne z tą różnica, że wieczorem otrzymywało do chleba 100 gramów wina. Napój ten był mieszany z chlebem i tworzył rodzaj gestej papki.

Zamiana rodzaju.

Epokowe doświadczenia prof. dr. Steinacha.

Wiedeń, 3 listopada.

W zaciszu swojej pracowni tyje w Wiedniu uczony lekarz i genialny biolog prof. E. Stelnach, kierownik biologicznego instytutu doświadczalnego. Cale życie swe i glęboką wiedzę poświęcił on niebadanemu dotychczas, tajemniczemu problematowi zamiany — w drodze operatywnej — jednej płci w drugą, a zdumiewające wyniki, do jakich doszedł na tel drodze, poruszyły cacy uczony świat. i inni badacze i biologowie kontynuowali doświadczenia w kierunku wskazanym przez prof. Stelnacha, doświadczenia uwieńczone przewidywanym sukcesem.

Nowe wykopaliska w Danii.

Świat uczonych był dotychczas zdania, że pierwszy człowiek na ziemiach Danji zjawił się w okresie kamiennym. Wykopaliska znalezione obecnie w Mallerup obaliły to zdanie, dowodząc że człowiek zamieszkiwał tę część Europy jeszcze przed tym okresem. Wykopaliska te pochodzę z przed 4000 albo i więcej lat i najstarszemi śladami człowieka w Danji. Odkryto je zupelnie przypadkowo. Robotnicy, wydobywający torf, natrafili na duże pokłady kości zwierzęcych, które odesłano do muzeum archeologicznego. Wydelegowani na miejsce odkrycia dwaj urzeni znaleźli wprost nieprzebrany skarbiec dla nauki. Znaleziono znaczne ilości rogów i kości jelenich i barcin wiele przedmiotów z nich wyrobionych, między innemi siekiery z rogów.

 

Kurjer Poznański, 08-11-1917