17 czerwca 1919

Ważne odkrycie naukowe.

Nasz korespondent wiedeński (C) telefonuje: Na zjeździe fizyków i przyrodników w Pizie prof. Uniw. Majorana przedłożył senzacyjna wyniki badan nad prawem grawitacyi. W szczególności wykazał mylność dotychczasowych zapatrywań, jakoby ciężar ciała przyciąganego zmniejszał się, gdyż przeciwnie zwiększa się.

Okoliczność ta tłomaczy wiele dotychczasowych zagadek astronomicznych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-05-1919

Śmierć ojca grubej Berty.

W ubiegłą niedzielę zmarł w Pilznie czeskiem konstruktor zakładów Skody Dr. Ryszard Dixmoser, którego dziełem są znane 301/2 cetm. moździerze austryackie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-03-1919

Wynalazek w dziedzinie obrazów świetlnych.

W d. 21 marca b. r. int. Sliwiński demonstrował aparaty swego pomysłu, które będą miały szczególne znaczenie dla celów naukowych. Widzieliśmy w jak dostępny sposób mogą być wyłożono najbardziej trudne do teoretycznego uzmysłowienia badania z zakresu fizyki, techniki, elektryczności i przyrody.

Jest to objaw nadzwyczaj dodatni, że w okresie powstawania i budowy i państwa naszego ożywia sio jednocześnie nasza myśl twórcza, rokując możliwość szybkiego rozwoju.

Koty w służbie frontowej.

Jak powiada londyńska „Daily Chronicie", nie małą usługę oddały armii angielskiej podczas wojny także — koty.

Oto zrobiono spostrzeżenie — kto je zrobił pierwszy niewiadomo — że koty odczuwają obecność w powietrzu gazów trujących daleko prędzej niż człowiek. Uczuwszy gaz, kot najeża grzbiet, zaczyna być niespokojny i miauczy. Spostrzeżenie to wystarczyło, aby zmobilizowała w Anglii wszystkie koty do służby w rowach strzeleckich.

Łkawica,

czyli łkanie nerwowe – oto najnowsza epidemja. Nawiedziła ona Wiedeń. Objawia się w kurczowem łkaniu, które nawet we śnie trapi pacjenta, a trwa 2 do 3 dni. Jestto epidemja psychiczna w rodzaju pląsawicy, dla życia niegroźna. Leczy się ją narkotykami uspokajającymi, przedewszystkiem morfiną. Taka sugesja daje dobre wyniki.

 

Ziemia Lubelska, 08-03-1919