16 stycznia 1918

Galicya. (»Świnka« — nowa choroba zakaźna).

»Kuryer Lwowski« dowiaduje się ze sfer lekarskich że nowa ta choroba szerzy się obecnie dość rozlegnie wśród dziatwy szkól lwow-skich. Choroba ta, nosząca naukowa .nazwe »perolitis epidemica” (epidemiczne zapalenie ślinianki przyusznej czyli »mumes« — nazwa angielska, oznaczająca dosłownie »zly humor«), pojawia się co roku, obecnie jednak rozszerza się gwałtownie nietylko wśród dzieci, ale także wśród starszych, Jak przypuszczają, choroba ta pozostaje w związku z lichem odżywianiem się ogółu. Choroba zawleliczona np. ze szkoły, napada najpierw na male dzieci potem starsze, a w końcu nieraz i dorosłych.

Wieczna lampa kieszonkowa.

Wiedeń, 10 stycznia.

Jak to już poprzednio ogłoszono, wynalazł inżynier Dreger lampę kieszonkową bez bateryi, której główną zaletą jest okoliczność, że siłę swą ciągnie nie z kosztownej centrali, nie z akumulatorów lub maszyn produkujących prąd, lecz wytwarza ją sama w sobie przy zużyciu minimalnej pracy ludzkiej. Aby wytworzyć światło w dowolnej ilości aż do siły 2 i pół świecy Hotera, wystarcza znikomie mała część siły fizycznej, mianowicie nacisk na dźwignię, odpowiadający wysiłkowi, jakiego na przykład użyć trzeba, aby stogramowy ciężarek przenieść z jednej szaliki wagi na drugą. „Pracę tę" dziesięciokrotnie jeszcze zwiększoną wykonać bardzo łatwo może nawet maleńkie dziecko.

Odnalezeienie komety Enkego.

Telegram z Hamburga donosi, że profesorowi tamtejszego obserwatoryum astronomicznego, dr Schorrowi powiodło się na płycie fotograficznej, zdjętej dnia 31 grudnia, odszukać znaną peryodyczną kometę Enkego. Znajduje się ona w zachodniej stronie konstelacyi Ryb, ale jest tak slabo widzialna, że dla dostrzeżenia jej potrzeba silnego teleskopu. Kometa posuwa się zwolna w kierunku południowo-wschodnim.

Kometa Enkego odkryta w roku 1819, należy do komet peryodycznych, zjawiających się w naszym systemie słonecznym w pewnych stałych terminach. Jej czas obiegu wynosi okuto 3 i pól roku, a ostatni raz widziano ją w roku 1901.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1918

Okrycie starożytnej bazyliki w Palestynie.

Jak donoszą dzienniki angielskie, wojska australijskie stojące w Palestynie odkryły w pobliżu wsi Szelki resztki starożytnej bazyliki. Na ślad tego interesującego odkopaliska natrafił kapitan Jordan, który na wzgórzu piaszczystem znalazł przypadkowo kawałek bardzo ładnej mozaiki. Podjęte tamże poszukiwania i żmudne ryzkopy doprowadziły do odnalezienia wielu mozaikowych części bazyliki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1918

Czy można z ziemi telegrafować na Marsa?

Kwestya, czy pomiędzy ziemią a Marsem możliwą jest jakakolwiek wymiana myśli lub stałe połączenie, była już wielokrotnie tematem naukowych i literackich rozpraw. Obecnie poruszył ją w obszernym odczycie wybitny fizyk lipskiego uniwersytetu dr Otto Wiener i doszedł do konkluzyi, te wcale nie jest niemożliwą rzeczą przesłania wieści z ziemi na Marsa, posługując się w tym celu elektrycznemi falami telegraficznema, zwanemi popularnie „telegrafem bez drutu".
Odległość, na jaką przesyłać można falę elektryczną, wzrosła w ostatnich latach bardzo znacznie. Obecnie można już telegrafować na odległość