22 sierpnia 1918

Elektryczność - „namiastką” radium.

W technice roentgenowania zaznaczyć należy nowy bardzo wybitny postęp. Dyrektorowi tow. elektrochemicznego w Frankfurcie Desauerowei udało się przy zastosowaniu wcale nieskomplikowanej metody wybudować przetworniki o wysokiem napięciu do 500,000 volt.

Papier ze szpilek jodłowych.

Najnowszym pomysłem wynalazczości niemieckiej jest projekt wyrabiania papieru ze szpilek jodłowych. Monachijski instytut biologiczny, poczyniwszy szereg prób technicznych zużytkowania odpadków drzewnych, przystąpił i do badania użyteczności szpilek jodłowych.

Okazało się, że można z nich wyrabiać żółty papier do pakowania, przyczem jako produkt poboczny, można otrzymać i inne produkty. Ze świeżych szpilek jodłowych można wydobyć oliwę (!), w kilku tygodniach wiosennych i cukier (!), a reszty użyć do fabrykacyi papieru.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-08-1918

Wróg śmiertelny nawet w żarówce elektrycznej.

Coraz większe zastosowanie w życiu praktycznem prądu elektrycznego staje się powodem licznych wypadków nagłej śmierci.

 

O skutkach udaru elektycznego na organizm ludzki panuje do dziś dnia leszcze wśród rzeczoznawców rozbieżność przekonań. Jedni z nich twierdzą, że śmierć następuje wskutek porażenia centralnego systemu nerwowego, bo zaatakowane są organy oddechowe. W tem też tkwi uzasadnienie, że w razie udaru elektrycznego należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie, które w wielu wypadkach uratowało życie.

Niebo w sierpniu.

W sierpniu nastają już dłuższe noce, które dają sposobność baczniejszej obserwacyi nieba gwiaździstego.

 

Słońce promieniuje jut tylko przez 14 godzin na dobę, a jego plamistość pomniejsza się znacznie. Księżyc przebywa nów 6, pierwszą kwadrę 14, rano 22 jest pełnia, a 28 sierpnia znajduje się najdalej, 23 najbliżej ziemi, nie zasłoniwszy przy tem w czasie swego ruchu ani jednej jasnej gwiazdy stałej na firmamencie.

Nowe aluminium.

W San Francisko wy naleziono nową metodę wytwarzania aluminium. Nowe aluminium posiada wszystkie zalety stali przy wadze jedenaście razy lżejszej, co je czyni idealnym materyałem przy budowie aeroplanów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-07-1918