6 sierpnia 1920

Odnalezeienie komety Enkego.

Telegram z Hamburga donosi, że profesorowi tamtejszego obserwatoryum astronomicznego, dr Schorrowi powiodło się na płycie fotograficznej, zdjętej dnia 31 grudnia, odszukać znaną peryodyczną kometę Enkego. Znajduje się ona w zachodniej stronie konstelacyi Ryb, ale jest tak slabo widzialna, że dla dostrzeżenia jej potrzeba silnego teleskopu. Kometa posuwa się zwolna w kierunku południowo-wschodnim.

Kometa Enkego odkryta w roku 1819, należy do komet peryodycznych, zjawiających się w naszym systemie słonecznym w pewnych stałych terminach. Jej czas obiegu wynosi okuto 3 i pól roku, a ostatni raz widziano ją w roku 1901.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1918