22 września 1919

Zapasy węgla na kuli ziemskiej

Według dokonanych dotychczas obliczeń odnośnie do znanych pokładów węgla kamiennego i brunatnego, największe zapasy węgla posiadają Niemcy. Ilość węgla, posiadanego przez Niemcy, starczy, według prof. Frecha, na 1500 lat, oczywiście jeśli produkcya pozostanie taką samą, jak dotychczas; ilość węgla, znajdującego się w Anglii może wystarczyć na lat 300, w Belgii na lat 400, w Stanach Zjednoczonych Ameryki na 150, w Austro-Węgrzech na kilkaset lat, w Chinach na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt setek lat. Ilość węgla brunatnego znajdującą się w Niemczech obliczają na 12 miliardów ton, co w razie niezmienienia się produkcyj wynoszącej obecnie 80 milonów ton rocznie, starczyłoby na 150 lat.

Dzięki wielkim zapasom mogą Niemcy wielkie ilości węgla wysyłać za granicę. Ten węgiel stanowi ważny towar na światowym rynku, a jak obecnie nawet, ważny czynnik polityczny. Na mocy bowiem układów z państwami ościennemi wysyłają Niemcy około 2/3 wywozu przedwojennego, tj. 20 milionów ton rocznie sprzymierzeńcom i państwom neutralnym. Z wymienionej ilości przypada na kraje sprzymierzone tj. Austro-Węgry, Bułgaryę i Turcyę około 1 miliona ton węgla co miesiąc, na neutralne zaś, t. j. Szwajcaryę, Holandyę, Danię i Szwecyę 600.000 ton.

Dziennik Śląski, 14-04-1918