9 grudnia 1919

Wynalazca działa dalekonośnego.

Przez długi czas zagadką było, kto wymyślił dziuało dalekonośne, ostrzeliwające Paryż z odległości 120 kilometrów; nie wiedziano nawet początkowo, z jakiej pochodzi ono fabryki. Wśród domysłów, rodziły się nawet dziwactwa, błąkające się przedewszystkiem na szpaltach prasy amerykańskiej. Obecnie pisma niemieckie podają nazwisko wynalazcy. Jest nim inżynier dr. Fritz Rauseaberger, profesor politechniki w Charlottenburgu, specjalista w dziedzinie ballistyki.

Obliczenia i plany nowego działa, wykonane osobiście przez wynalazcę, kosztowały go przeszło pół roku czasu. Pod jego kierownictwem działa to wykonała fabryka Kruppa w Essen.

 

Godzina Polski, 07-05-1918