9 grudnia 1919

Jakób Waga.

W dniu 3 b. m. w ogrodzie Botanicznym odsłonięto popiersie zasłużonego przyrodnika, Jakóba Wagi. Uczony ten urodził się we wsi Grabowie, w ziemi łomżyńskiej, w r. 1783. Kształcił się w uniwersytecie królewskim w Warszawie i w r. 1824 otrzymał stopień magistra filozofii. Był upatrzony na profesora w tej wszechnicy, ale wobec zwinięcia jej w 1831, poprzestać musiał na nauczaniu w szkołach średnich w Warszawie, Radomiu, Szczuczynie i Łomży. Ostatnio byt inspektorem gimnazjum w Łomży, pozostał w tern mieście po wysłużeniu emerytury i tam zmarł w roku 1872.

Za przykładem starszego brata, Antoniego, znakomitego zoologa, a specjalnie owadoznawcy, Jakób Waga od młodych lat poświęcił się badaniu przyrody Polski, a zwłaszcza jej roślinności. Odkrył i opisał sporo roślin, niedostrzeżonych przez poprzednich botaników. Głównym owocem długoletniej pracy Jakóba Wagi jest trzytomowe dzieło: „Flora polska" (Warszawa, 1847-1848). Nadto przełożył z języka francuskiego i rzeczami polskiemi uzupełnił dwa dzieła: Ludwika Figuiera „Historię roślin" i Kamila Flammariona „Wielość światów zamieszkanych".

 

Ziemia Lubelska, 11-05-1918