15 października 1919

Z Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Przy Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach zorganizowany został w roku bieżącym dział hygieny i lecznictwa zwierząt, który oprócz badań czysto naukowych ma też na celu przygotowanie szczepionek ochronnych i surowic leczniczych dla watki z chorobami zakażnemi zwierząt domowych. Na razie pracownia aerologiczna zaczęta od wyrobu surowic przeciw róży świńskiej. Dla uskutecznienia powyższego zadania niezbędne są zarazki miejscowego pochodzenia. W tym celu zwracamy się do Sz. PP. Ziemian z prośbą o ułatwienie nam otrzymywania takowych wprost z miejsc epizotji. Uprasza się więc o łaskawe przesyłanie wprost do Puław do Instytutu, lub do Komisji Hodowlanej C. T. R. w Lublinie (Ewangelicka 8) kawałka śledziony świni, padle.) na różzerę (cwonkę).

 

Ziemia Lubelska, 04-06-1918