10 czerwca 1923

Jak będzie wyglądała wojna w przyszłości?

Jak będzie wyglądała wojna w przyszłości? W momencie, kiedy wszystkie wielkie narody zajmują się reorganizacyą swych flot, kwestya uzbrojenia na przyszłość budzi szczególne zainteresowanie. Admirał sir Percy Scot, oddał się w jednym z senzacyjnych swych artykułów studyum nad mechanizmem przyszłej bitwy morskiej i właśnie według jego jak najdokładniejszych wskazówek został naszkicowany plan bitwy morskiej, którą widzimy na powyżej zamieszczonej ilustracyi.

„Jest rzeczą pewną — oświadczył admirał Scott — że wszystkie narody przyjmą jako środek walki łodzie podwodne, miny, samoloty, torpedy powietrzne, torpedy sterowe, gazy trujące, hydroplany o wielkiej szybkości, okręty transportujące torpedy i stanowiące stacye telegrafu iskrowego. Jest rzeczą również pewną, że już w roku 1924 wszystkie narody ukończą swoje zbrojenia i że od tej daty począwszy wojna mor-ska stanie się przedewszystkiem wojną powietrzną i podwodną". Na ilustracyi povyższej widzimy po prawej stronie flotę prowadzącą atak, przyczem punkt oznaczony cyfrową 11, przedstawia torpedę powietrzną naładowaną materyałami wybuchowemi, a kierowaną przy pomocy aparatu iskrowego. Punkciki oznaczone cyfrę 12 to eskadra samolotów, atakujących przy pomocy bomb z gazami trującemi. W dole (Nr. 20) widzimy wielką łódź podwodną wyrzucającą specyalne torpedy, nie pozostawiające żadnych śladów na wodzie a zatem dla nieprzyjaciela niewidzialne. Nr. 19 przedstawia wielką łódź podwodną zakładającą miny pod okręty wojenne. Miny te widzimy oznaczone Nr. 10. — Nr. 9. przedstawia łódz podwodną wielkiej szybkości uzbrojoną w działo sześciocalowe. W górze widzimy oznaczone nrami 1 i 3 eskadrę samolotów różnych typów, rzucającą się do ataku, oraz wielki okręt powietrzny wyrzucający miny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1921