8 czerwca 1923

Cuda nauki: sygnalizacya świata.

W związku projektowaną budową obserwato rytm tatronomiczno-rneteorologicznego na górze Łysicy wzniesionej 912 rn nad poziomem morza koło Myślenie, otrzymujemy z krakowskiego observratoryum astronomicznego interesuiace wyjaśnienie w aprawle sygnalizacyi świetlnej jaka ma łączyć przyszłe obserwatorynm ruL Łysicy z krakowskiem.

 

Do porozumiewania się lapomobą sygnałów świetlnych w dzień obaerwatoryam nosiwie specyalny — niestety, jeden tylko—aparat z lusterkiem (heliotrop), zanonmen którego można skierować promienili, słońca na dowolny punkt widnokręgu. Próby, dokonane we czwartek, wykazały że w dzień porrodny aparat istotnie nozwala rzucać promienie na odległość trzydziestu kilku kilometrów. Asystent obserwatoryorn, zwiedzający wówczas górę Kotań (w tej samej odległości co Łysica,), poruszając zwyklem lusterkiem dawał znać obserwatoryum, że dostrzega jego sygnały światlne. Znaki z Kotunia były doskonale widoczne z obserwatoryum gołem okiem, tv postaci wspanialych iskier, które wyrzucał z siebie lewy czub rozłożystej góry.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-10-1921