31 maja 1923

Człowiek a zwierzę domowe.

W ciekawym, odczycie swoim w Towarzystwie lekarskiem w Kilonii Dr. Raulsen twierdzi, że człowiek kulturalny okazuje zupełnie podobne zmiany w organizmie w porównianiu z dzikim, jak zwierzę domowe w porównaniu z takiemi w dzikim stanie a należącą tutaj u ludzi: skłonność do zaziębiania się, gorsze gojenie się ran, zanik włosów, plamy barwnikowe lub brak barwnika (albinowi), trudne porady i zakażenia przy tychże; zmiany sfery płciowej. Zwierzęta udomowione okazują zupełnie zanalogiczne zboczenia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1921