8 czerwca 1923

Między niebem a ziemią.

Trzeba mieć niemało zimnej krwi, aby mac pracować w pozycyi podobnej Jak przedstawiony na rycinie lakiernik, kt6ry pociąga farbą Żelaziwo na wysokości trzydziestu piąter z przepaścią N. jorku rozwierającą mu sie pod nogami. Człowiek ten nie wie z pewnością, co to zawrót głowy. Chodzi on po tych szynach Żelaznych tak pewnie, jakby kroczył po ziemi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921