31 maja 1923

Najdłuższe linie kolejowe.

Od prawej ku lewej kolej syberyjska 9.600 km. Długa. Dla porównania kolej Kraków-Przemyśl 285 km. Kanadyjska kolej pacyficzna 6.000 km. Kolej Paryż-Konstantynopol 3300 km. Kolej Paryż-Madryd 1.452 km.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921