10 czerwca 1923

Ile człowiek spożywa w 60 latach życia.

Trzebaby znacznego spichlerza, aby zmieścić w nim Wszystkie te prowianty, które przechodzę przez nasz przewód pokarmowy w ciągu życia. Około 32 tony stałych materyałów, blisko siedemnaście ton albo 170 hektolitrów płynów. Na powyższej rycinie jest Podane ilość wino wypijanego, kto jest piwoszem, tego baryłka musi być znacznie większa. również większaby byka Ilość wypijanej wody, chociaż to się nie liczy. Dodajmy że porcye są skromne I wcale nie obliczone na średniego nawet żarłoka bib człowieka o dobrym apetycie. To też u niejednego musiałyby się odpowiednie liczby podwoić. Nie podaje też rycina ilości Innych używek niż wino i tytoń, jak np. kawy, herbaty, kakao. I ta statystyka byłaby również ciekawe.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921