10 czerwca 1923

Leczenie nowotworów promieniami Roentgena.

Coraz to więcej toruje sobie drogę leczenie nowotworów promieniami Roentgena. Rozróżniamy jak wiadomo dwa rodzaje nowotworów złośliwych: raki i mięsaki. Te ostatnie występują zwykle u osób młodych i rosną bardzo szybko a na szczęście właśnie przy nich osiąga się radioterapią wcale dobre wyniki, bo według ostatnich statystyk około 33% wyleczeń t. j. niemal tyle co w radykalnych operacyach, które z natury rzeczy wywołują kalectwo np. wskutek odjecie cale) kończyny, bo operator musi zabierać tkankę daleko po za nowotworem, zaś leczenie Roetgenem wraca tkankom z powrotem ich całość.

 

Mięsaki reagują na to leczenie różnie, jedne szybko inne wolno, jedne potrzebują dawek słabych inne bardzo silnych i dlatego leczyć powinien tutaj zawsze tylko lekarz posiadający wielkie doświadczenie na tern polu, bo działanie promieni nie jest rentą dla ustroju obojętnem. Do leczenia używa siej także naświetlań mesothorem i radem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922